Wilt u liever het verslag als PDF? Klik dan hier.

Wat zorgt voor een goed verhaal?

De Amsterdamse regio heeft de potentie om een van de belangrijkste Life Sciences & health gebieden ter wereld te worden. Maar hoe halen we alles eruit? Met welk gezicht treden we als community naar buiten? En wie houdt de regie?

Dat waren de drie meest gehoorde vragen tijdens de meeting ‘Strenghtening the Life Sciences & Health Community’ georganiseerd door ahti in samenwerking met Smart Health Amsterdam (*een initiatief van de Gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board) op 28 november 2019. Terwijl rond het gebouw betonmolens en steigerplanken aan kranen door de ruimte zweefden, troffen zo’n zestig à zeventig partners van het netwerk elkaar in het AHTC om samen te werken aan het uitbouwen van een sterke propositie voor de regio.

Het was geen slecht moment voor bezinning, vond iedereen. Alliantievorming tussen publieke en private organisaties is al jaren aan de gang. Universiteiten en kenniscentra werken samen met healthtech- en farmabedrijven. In alle windstreken zien we clusters, campussen en scienceparks ontstaan. En dan de recente verhuizing van het European Medicine Agency (EMA) van Londen naar Amsterdam, die alleen nog maar meer impulsen zal genereren. Amsterdam is duidelijk hot voor health. Met dank ook aan de Brexit. En daarom kunnen we maar beter zorgen voor een koers waar we allemaal mee verder kunnen.

Femke Blokhuis, Gemeente Amsterdam

Spreker 1: Michiel Heidenrijk

 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan van ahti
Michiel Heidenrijk, oprichter van ahti, opent de meeting met een terugblik op de 5 jarige geschiedenis van ahti. Het zijn vaak externe omstandigheden die iets groots teweegbrengen, zegt hij, zoals de Brexit met EMA voor Amsterdam heeft gedaan. Bij het AHTC, waar ahti huist, was het de (banken)crisis die grote invloed had op  het bedrijvencluster in Zuidoost-zuid. Er was meer dan 40% leegstand, niemand gaf begin 2015 een stuiver voor het gebied en het 30.000 m2 lege bankgebouw. En moet je nu zien! Dertig duizend vierkante meter vol health-kapitaal (en het eerste certificaat voor Green Building in Nederland).

Wat er voor nodig was? Onder andere een verandering van de focus. Deze focus lag voor de crisis op de financiële sector en de Zuidas, en niet op het nabij liggende academische ziekenhuis. Dat werd daarna anders. Deze verandering was en voelde logisch. Het verhaal klopte en sloot aan bij de plannen van de stad en paste bij het AMC. Maar uiteindelijk kwam er snelheid in het proces door de risicodragende euro’s van private partijen. We kunnen allemaal nog zulke mooie idealen hebben, wil Heidenrijk maar zeggen, zonder geld, maar vooral de bereidheid tot het nemen van risico’s, brengen we ze nooit van droom naar daad.

Volgens Heidenrijk is dit nog maar het begin. Amsterdam is een relatief nieuwe speler op het gebied van Health. Voor zorg in de 21ste eeuw heeft Amsterdam veel potentie door een sterke positie op het gebied van data science en door de links naar sterk ontwikkelde sectoren, zoals Fintech, software development en creatieve industrie. Maar om dit te bereiken begint het ook hier met een sterk verhaal.

Spreker 2: Nesrine Bouhab

       

 

 

 

 

 

 

Internationale positionering van Amsterdam en Nederland
Wat maakt dat Nederland interessant is voor internationale bedrijven? Als hoofd van het Invest in Holland Team die healthtech bedrijven naar ons land lokt, is Nesrine Bouhab dagelijks bezig met die vraag. De belangrijkste magneetkracht van Nederland, zegt zij, is dat alles dicht bij elkaar is en we topnotch zijn in onderzoek. Maar veel kan beter. Zo zouden we onze samenwerkingen meer uit kunnen dragen, valorisatie van onderzoek en daarmee ondernemerschap binnen de academische ziekenhuizen meer stimuleren en onze ambassadeurs internationaal meer koesteren. De Tilburgse Amerikaan Henry Termeer, die investeerde in een medicijn tegen de zeldzame stofwisselingsziekte Gaucher, heeft in Boston zijn eigen plein en standbeeld. In Nederland hebben wij nog nooit van deze man gehoord.

Het vinden en binden van talent verdient ook prioriteit. Wat dit betreft, zegt Bouhab, zouden we kunnen leren van Ierland en Zwitserland. Daar worden studenten door bedrijven als het ware ingelijfd en voor de toekomst klaargestoomd.

De regionale investment agency voor Amsterdam maakt het eigenlijk niets uit of bedrijven zich in Amsterdam vestigen, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) of elders in het land. Bouhab denkt dat het niet het allerbelangrijkste is. Al die tientallen investment agencies overal die elkaar beconcurreren. Vermoeiend en contraproductief! Bouhab is daarom blij dat Amsterdam, Den Haag, Leiden en Utrecht sinds kort gezamenlijk namens heel Nederland acquireren en toewijzen.

Spreker 3: René Buck

    

 

 

 

 

 

 

Clusters, campussen en innovatiedistricten
Volgens René Buck, Directeur van het internationaal gerenommeerde adviesbureau Buck Consultants International, is focus op een beperkt aantal speerpunten van groot belang bij het ontwikkelen van een internationaal onderscheidende propositie. Dit is een belangrijke driver voor de verdere groei van het Amsterdamse Life Sciences & Health cluster. Hij waarschuwt dat het positioneren van Amsterdam rondom Life Sciences & Health in combinatie met data en artificiële intelligentie vrij algemeen is in het internationale speelveld. Zo’n beetje iedere grote stad of regio in de wereld focust hierop en de concurrentie is dan ook moordend.

In zijn presentatie geeft Buck aan dat ruimtelijke concentratie meerwaarde biedt voor bedrijven gericht op R&D en/of kennisintensieve activiteiten. Clusters, campussen en innovatiedistricten zijn hier het logische gevolg van. Ze bieden toegang tot specifieke kennis, toegespitste infrastructuur (o.a. voor R&D), gespecialiseerd personeel en toeleveranciers, en zorgen voor gezonde concurrentie tussen bedrijven.

  • Een cluster is een begrensd geografisch gebied waarin triple-helix partijen in bepaalde sectoren intensief samenwerken (voorbeeld: Life Sciences & Health cluster in Amsterdam)
  • Een campus is een exact ruimtelijk begrensd gebied waarin onderzoekers van kennisinstellingen en bedrijven intensief met elkaar samenwerken op het gebied van R&D en innovatie, met als magneet een manifeste kennisdrager zoals bijvoorbeeld een universiteit of academisch ziekenhuis (voorbeeld: Amsterdam Science Park)
  • Innovatiedistricten zijn vaak binnenstedelijk gelegen, goed bereikbaar gebieden, met een mix van bedrijvigheid (qua sectoren, omvang en leeftijd) kennisinstellingen, werk-, woon-, recreatie- en winkelmogelijkheden en voorzieningen. Dit leidt tot een ecosysteem van innovatie, dat het voortbrengen van ideeën faciliteert en commercialisering daarvan bevordert
  • Campussen en innovatiedistricten kunnen niet succesvol zijn zonder een levendig cluster

Het ontwikkelen van een campus of innovatiedistrict is iets voor de lange adem en betekent hard werken voor de betrokken partijen. Ontwikkeling en verbetering van deze innovatie-omgevingen betekent werken aan een brede set van succesfactoren, betoogt Buck. Amsterdam is een aantrekkelijke stad waar veel gebeurt, maar er is meer nodig dan dat voor de ontwikkeling van het Life Sciences & Health cluster en de daarbij behorende campussen en innovatiedistricten.

Buck Consultants International is een ruimtelijk-economische adviesbureau, dat werkt voor overheden, bedrijven en vastgoedontwikkelaars en- investeerders. Het bureau heeft uitgebreide ervaring met clusterversterking, campus- en innovatiedistrict-ontwikkeling en bijna 35 jaar ervaring met locatiekeuze advies voor bedrijven in tal van kennisdomeinen.

 

 

 

 

 

 

Workshops
Tijdens de workshops ging de groep uiteen in 3 workshops: 1. Inhoudelijke richting / focus; 2. Area / facilities / locatie en 3. Communicatie / community. Klik op deze link om de samenvatting van de aandachtspunten per workshop te bekijken.

Ondertekening MoU

Na de workshops nodigde wethouder Economische Zaken Victor Everhardt vijf nieuwe partijen uit tot ondertekening van het Memorandum of Understanding, waarmee de partners afspreken zich in te zetten om de samenwerking binnen het Life Sciences Cluster in de regio Amsterdam te versterken en de uitstekende uitgangspositie op het gebied van Artificial Intelligence & data uit te bouwen. Lees het nieuwsbericht hierover op de website.

    

 

Categorieën: Nieuws

Bericht delen