Ahti is onafhankelijk, ondernemend en data-gedreven. Samen met én voor beleidsmakers, zorgbetalers, zorgaanbieders en ondernemers werken we aan slimme oplossingen in de gezondheidszorg. Ons uiteindelijke doel is het creëren van een betere kwaliteit van zorg, hogere patiënttevredenheid en kostenefficiëntie (triple aim).

Innovatie en ondernemerschap vormen de kern van onze aanpak. We werken zelf innovatief. Maar prikkelen ook anderen om na te denken over echte vernieuwingen in de zorg en ondersteunen hen daar waar nodig. We kijken hierbij verder dan de bestaande structuren en zetten data om in bruikbare inzichten waarmee wij complexe problemen verduidelijken. Daarnaast helpen wij startups bij het ontwikkelen van hun bedrijf om innovatie in de zorg te versnellen.

Ahti werkt met vijf kernwaarden: Grondig, Resultaatgericht, Ondernemend, Onconventioneel, Verbindend

Ahti werkt op drie domeinen: health insights, burger aan zet en ondernemerschap.

Onze visie

In een wereld waar de impact van technologie en data exponentieel groeit, ziet ahti een toekomst voor zich waarin deze elementen cruciaal zijn voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Onze visie is een samenleving waarin met de inzet van data, burgers, professionals en betalers samenwerken aan het verbeteren van de (ervaren) gezondheidsuitkomsten, voor individuele burgers en voor de maatschappij als geheel. We streven naar een wereld waarin de gezondheidszorg niet alleen reactief is, maar ook proactief, voorspellend en gepersonaliseerd, aangedreven door de slimme toepassing van data.

Onze missie

De missie van ahti is het verbeteren van gezondheid, welzijn en toegang tot zorg voor burgers en de maatschappij als geheel. Dit streven we na door de toepassing van data, waarbij we een sterke nadruk leggen op gelijke kansen voor iedereen. In een wereld waar de kloof tussen de 'data rijken' en 'data armen' steeds groter wordt, zet ahti zich in om deze kloof te dichten. We willen ervoor zorgen dat de voordelen van data gedreven gezondheidszorg toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking, ongeacht hun achtergrond.

Met deze visie en missie wil ahti zich positioneren als leidende kracht in de bevordering van digitale zorg en welzijn.