Aan het woord: actie-onderzoeker 'Burger aan Zet'

Aan het woord: actie-onderzoeker ‘Burger aan Zet’

“Het voelt vaak ongemakkelijk om mijn eigen data op te vragen, je voelt je al snel een lastige en veeleisende patiënt ...

GelijkGezond

GelijkGezond

Recent bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uit aan de Nederlandse overheid: er is een brede aanpak nodig om ...

Wijkscan Amsterdam Oud-Oost

Wijkscan Amsterdam Oud-Oost

Wijkscan Amsterdam Oud-Oost In opdracht van de ROHA (Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam) is Amsterdam Oud-Oost met een integrale wijkscan in ...

Oversterfte COVID-19-pandemie in kaart gebracht

Oversterfte COVID-19-pandemie in kaart gebracht

Oversterfte COVID-19-pandemie Sinds het begin van de COVID-19-pandemie is er aanzienlijke oversterfte geregistreerd. Dat wil zeggen, er zijn meer mensen ...

CBS microdata ter ondersteuning van Zorgzame Gemeenschappen

CBS microdata ter ondersteuning van Zorgzame Gemeenschappen

Vilans - Zorgzame Gemeenschappen Het afgelopen jaar heeft ahti i.s.m. Vilans een pilot project uitgevoerd waarin onderzocht is in hoeverre ...