Verslag ahti Connect: ‘Internationalisering: Hoe implementeer je zorginnovaties in het buitenland?’

De afgelopen ahti Connect van donderdag 10 oktober stond in het teken van het implementeren van je zorginnovatie in het buitenland. Het Nederlandse aandeel in de wereldwijde zorguitgaven bedraagt ongeveer 1%. Hierdoor zijn zorginnovaties in onze markt van (slechts) 17 miljoen inwoners vrij snel uitgespeeld. Veel Nederlandse partijen met innovatieve Lees meer…

Duiken in data: Wist je dat…?

Vanuit ahti geven we regelmatig presentaties over verschillende onderwerpen die spelen rondom gezondheid, gezondheidszorg en innovatie. Daarbij maken we gebruik van grafieken en modellen om situaties en ontwikkelingen te schetsen. In deze nieuwe rubriek duiden we elke keer een van de grafieken en duiken we wat dieper in wat we Lees meer…