Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie. Deze keer ligt de focus op jeugdzorg, omdat daar veel over verschenen is.

Rapporten

  1. Jeugdhulp in Amsterdam – Onderzoeksrapport, 03-12-2020
  2. Rapport ‘kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’, november 2019
  3. Rapportage Jeugdhulp 2019
  4. ‘Sociaal domein op koers?’, 16-11-2020

Nieuws

1. Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde – Sociaal en cultureel planbureau, 16-11-2020
Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers?

2. Verschuiving jeugdzorg naar gemeenten misrekening van het Rijk – Powned, 16-11-2020
Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert dat de verschuiving van zorg naar gemeenten een “misrekening van het Rijk blijkt.” Vijf jaar geleden is de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van gemeenten geworden met het idee om de zorg sneller en dichter bij huis te kunnen te kunnen verlenen. Morgen neemt De Hofbar het dossier onder de loep.

3. Moet jeugdzorg de verantwoordelijkheid zijn van gemeenten? – NPO2 – De Hofbar
In 2015 is jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden, de zogenoemde decentralisatie. Nu, vijf jaar later, zijn de wachtlijsten opgelopen, jeugdzorginstellingen gaan failliet, gemeenten roepen om geld en het Rijk wacht. Maar kinderen kunnen niet wachten. Waar gaat het mis?

4. Stuurloze jeugdzorg in Zaanstad nekt kinderen, spekt zorgondernemers – Follow the Money, 03-10-2020
Bijna de helft van de gemeenten schrijft rode cijfers door de oplopende kosten van jeugdzorg. Zo ook Zaanstad. Er ging alleen al naar specialistische jeugdhulp ruim 34 miljoen euro meer dan oorspronkelijk begroot – terwijl niemand weet voor hoeveel kinderen precies. Nu is het geld op en krijgt niet meer ieder kind de hulp die het nodig heeft. De wethouder ziet maar één remedie: Den Haag moet bijspringen. De eigen Rekenkamer oordeelt dat Zaanstad de kosten voor jeugdzorg vooral zélf uit de hand liet lopen.

5. Onderzoek jeugdzorgtekorten – Follow the Money, 02-10-2020
Volg het geld van kabinet tot kind: dat is wat Follow the Money probeert te doen in het dossier Jeugdzorg in het rood. Het verslag van onze zoektocht leidde tot veel reacties. Inmiddels zijn we met een kleine veertig gemeenten in gesprek. Acht gemeenten krijgen een Wob-verzoek.

Beluister ook een podcast over het onderzoek in bovenstaand artikel.

6. Jeugdzorg in Brabant: publieke tekorten, private winsten – Binnenlands bestuur, 17-10-2020
Waar gemeenten in de regio Hart van Brabant miljoenen tekort komen voor de jeugdzorg, maakten de jeugdzorgbedrijven in die regio samen 100 miljoen euro winst. Dat laat zien hoe die grote tekorten in de Nederlandse jeugdzorg ontstaan, meldt Follow the Money, in een gezamenlijke analyse met het Brabants Dagblad.

7. ‘Grote jeugdzorgorganisaties staan op omvallen, kleine financieel gezond’ – NOS, 05-10-2020
Nieuwe, kleine aanbieders van jeugdzorg doen het financieel goed, terwijl de helft van de grootste jeugdzorgorganisaties op omvallen staat. Dat schrijft dagblad Trouw, dat inzage heeft gehad in een jaarcijferanalyse over 2018 door Jeugdzorg Nederland.

8. Jeugdzorg Nederland publiceert misleidende winstcijfers over kleine zorgaanbieders – Follow the Money, 18-11-2020
Kleine zorgaanbieders maken gemiddeld meer dan 35 procent winst, stelde branchevereniging Jeugdzorg Nederland vorige maand. De organisatie baseerde dat op hun analyse van de financiële gegevens van jeugdzorgaanbieders. De kleine zorgaanbieders waren verbaasd over dat cijfer en eisten uitleg. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat Jeugdzorg Nederland onvergelijkbare cijfers heeft gebruikt en zo een misleidend beeld schetst. ‘Het klopt inderdaad dat we te snel een te stevige conclusie hebben getrokken,’ erkent Jeugdzorg Nederland nu.

En recenter artikel hierover van 03-12-2020.

9. 5 JAAR 3D: GEMEENTEN DOEN HET NOG NIET BETER – Binnenlands Bestuur, 16-11-2020
De decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie hebben niet gebracht wat ervan werd verwacht en wat ermee werd beoogd. Vijf jaar na de decentralisaties ondersteunen gemeenten kwetsbare burgers niet beter dan het rijk of de provincie dat voorheen deden. De ondersteuning van kwetsbare burgers is nog niet op orde.

10. 1 op de 12 jongeren ontvangt jeugdzorg – Zorgkrant, 02-11-2020
Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In de eerste zes maanden van 2020 kregen 356 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Hieronder vallen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten in het gebruik van jeugdzorg. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

11. ‘Falen van financiering jeugdzorg kan ons de kop kosten’ – Zorgvisie, 28-10-2020
De decentralisatie van de jeugdzorg maakt het steeds moeilijker om hulp aan de meest kwetsbare jongeren gefinancierd te krijgen. Dit drukt zwaar op bestuurder Linda Terpstra en haar organisatie Fier. ‘We organiseren de complexe, landelijk gespecialiseerde, jeugdhulp eruit.’

12. Opinie: dat 8-jarige kind met een jeugdbeschermingsmaatregel? Dat heeft nog steeds geen hulp – Volkskrant, 23-11-2020
Waarom werd jeugdzorg 42 miljoen euro duurder? Amsterdam weet het niet
De gemeente Amsterdam heeft niet voldoende onderzocht wat de oorzaak was van de enorme kostenstijging van de jeugdzorg in 2018. Dat concludeert de rekenkamer van Amsterdam.

13. Waarom werd jeugdzorg 42 miljoen euro duurder? Amsterdam weet het niet – Parool, 03-12-2020
De gemeente Amsterdam heeft niet voldoende onderzocht wat de oorzaak was van de enorme kostenstijging van de jeugdzorg in 2018. Dat concludeert de rekenkamer van Amsterdam.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen