Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie.

Data

1. Het Nationaal Zorgplatform lijkt onmogelijk (en daarom is het een goed idee) – Smart Health, 25-03-2021
Afgelopen week riep een groep bestuurders en ondernemers in Het Financieele Dagblad op om in Nederland een nationaal bedrijf op te richten om gezondheidsgegevens van Nederlanders te beheren. Door dat met slimme, moderne platform technologie te doen kunnen we de haperende gegevensuitwisseling in de zorg eindelijk eens goed regelen. Bovendien kunnen we voorkomen dat onze gegevens nu vooral bij buitenlandse techbedrijven terechtkomen die de data gebruiken voor eigen gewin.

2. Het digitaal deltaplan is urgenter dan ooit – FD, 26-03-2021
‘Bouw een nationaal techbedrijf voor medische gegevens’, kopte het FD begin vorige week. Nederlanders zouden zo collectief eigenaar worden van hun medische gegevens. Door een slimme koppeling van medische instanties voorkom je gesleep met dossiers, en hoef je nooit meer bang te zijn dat de apotheek niet al je medische info heeft.
Het oprichten van een Nederlands Zorgplatform is een bijzonder goed idee. Niet alleen omdat de praktische voordelen ervan duidelijk zijn — weg met onnodig tijdverlies bij behandelingen en onzinnige zorg — maar vooral ook vanwege het argument dat je data in eigen bezit komen, en niet in andermans handen.

> Lees ook de artikelen die we in onze vorige editie gedeeld hebben hierover:

 

3. Rebelse ‘koppelboer’ wil met bewezen fintech zorg verbinden – Zorgvisie, 31-03-2021
Als het digitale betalingsverkeer snel, veilig en soepel kan verlopen, waarom zou dat niet voor de uitwisseling van medische gegevens gelden? Dat is de vraag achter de entree in de zorg van IT-bedrijf Founda Health. Met een open platform-model, dat zich volgens CEO Jan Joost Kalff in de fintech al heeft bewezen, wil de nieuwkomer het patroon van eilandautomatisering en achterhaalde IT-toepassingen in de zorg doorbreken.

Gezondheidsverschillen

4. Gezondheidsverschillen voorbij – Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, 10-03-2020
We leven met z’n allen langer dan ooit in goede gezondheid. En we zijn steeds beter in staat ziekte te diagnosticeren en te behandelen, ook als het om hoog-complexe zorg gaat. Maar tegelijkertijd kent onze samenleving grote verschillen in gezondheid. Die verschillen zijn de afgelopen decennia eerder groter dan kleiner geworden, zowel in Nederland als in andere westerse landen. Deze verschillen worden aangeduid met ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’ (SEGV).

Lees ook het essay.

5. ‘Dit beleid maakt ongezonde mensen niet gezonder’ – FD, 13-4-2021
De ongelijke verdeling van gezondheid is met corona alleen maar toegenomen. De huidige maatregelen om de gezondheidskloof tegen te gaan bereiken te weinig de kwetsbare groepen, schrijft zorgexpert Pauline Meurs.

6. Waarom ongezonde arme mensen vaak hulp weigeren – Volkskrant, 12-04-2021
Vraag René van der Most wat typerend is voor de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk en hij begint hoofdschuddend over de stagiairs diëtiek, die hij ruim tien jaar geleden al geschokt zag terugkeren uit arme buurten. Hadden ze daar kinderen ‘met alleen een zak chips’ in de overblijf gezien. ‘Die stagiairs kwamen uit een andere wereld.’

7. Een eerlijke kans op gezond leven – Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, 07-04-2021
Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. De wijk waar je geboren en getogen bent, maakt ook verschil. Steeds meer regionale en lokale programma’s proberen door de aanpak van deze problemen hardnekkige gezondheidsachterstanden tegen te gaan en lopen daarbij tegen obstakels aan. In dit advies geven we aanbevelingen over hoe hiermee om te gaan.

Innovatie

8. Groot Nederlands consortium gaat strijd aan tegen alzheimer – FD, 07-04-2021
Vroege diagnose en gerichte behandeling. Dat is het doel van Aboard, een nieuwe publiek-private samenwerking van ziekenhuizen, verzekeraars, bedrijven en goede doelen.

9. Alzheimer stoppen voordat de ziekte begint – Amsterdam UMC
Met betere diagnostiek en het ontwikkelen van scherpe risicoprofielen voor de ziekte van Alzheimer gaan voor het eerst een groot aantal instellingen samen de ziekte bestrijden. Het ambitieuze doel is om alzheimer aan te pakken voordat de ziekte zich openbaart. Daarbij speelt preventie en het vergroten van het bewustzijn voor dementie en hersengezondheid een grote rol. Dit nieuw initiatief ABOARD, onderdeel van Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van VWS, heeft een budget van 8,8 miljoen Euro.

10. Leidse start-up haalt 40 miljoen euro op voor corona-neussprays – Leidsch Dagblad, 25-03-2021
De Nederlandse biotechstart-up Leyden Labs ontwikkelt speciale neussprays tegen bijvoorbeeld Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Daarvoor heeft de onderneming nu 40 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het is nog niet duidelijk wanneer de neussprays op de markt komen of wat die gaan kosten.

Startups / Scale-ups

11. 10 Tips on Raising Capital for Your Startup – Crunchbase, 16-04-2021
If you don’t want to raise startup capital, don’t become a CEO. Raising capital is a CEO’s most important and time-consuming job. Delivering a compelling and organic pitch needs not only practice but finesse. We understand that pitching can place entrepreneurs in a vulnerable position, after all, what is more personal than your passion? We break down the basics based on the pro’s advice. Here’s a rundown on how to find, cultivate, and build the most important partnerships in running your business and ten tips on raising capital for your company.

12. Kabinet trekt 646 miljoen euro uit voor economische groei – Rijksoverheid, 09-04-2021
Een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro in tien projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Het kabinet wil dit geld uit het Nationaal Groeifonds onder meer steken in groene waterstof, innovatief en toekomstbestendig onderwijs en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Hiermee neemt het kabinet het advies van de onafhankelijke beoordelingsadviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem volledig over. Dat hebben minister Van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) en minister Hoekstra (Financiën) bekendgemaakt.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen