Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie.

Ouderenzorg

  1. Pijnlijke maatregelen nodig om ouderenzorg uitvoerbaar te houden – De Volkskrant, 29-01-2020
    Er zijn pijnlijke maatregelen nodig om de ouderenzorg in Nederland uitvoerbaar te houden. Door de vergrijzing zijn de huidige kwaliteitsnormen in verpleeghuizen binnen afzienbare termijn niet te handhaven. Daar is geld noch personeel voor. Dat zegt Ronald Schmidt van branchevereniging Actiz, namens de vierhonderd aangesloten ouderenzorginstellingen.

Met als aanvulling op dit artikel:

AI en data

2. Arts krijgt advies van algoritmen – NRC Handelsblad, 28-1-2020
De computer gaat artsen adviseren: kan een patiënt veilig worden ‘ontslagen’ van de intensive care? Het Amsterdam UMC, locatie VUmc, is bezig dit in de praktijk te brengen nu de toezichthouder op medische apparaten onderzoekers groen licht heeft gegeven.

3. Zorgbehoefte en zorgaanbod per regio online beschikbaar – RIVM, 3-2-2020
De interactieve website www.regiobeeld.nl is uitgebreid en vernieuwd. Deze site helpt zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s. Vanaf eind januari is de vernieuwde website online. De site is ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter ondersteuning van het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

4. Google CEO eyes major opportunity in healthcare, says will protect privacy – Reuters, 22-01-2020
Sundar Pichai, the CEO of Alphabet Inc and its Google subsidiary, said on Wednesday that healthcare offers the biggest potential over the next five to 10 years for using artificial intelligence to improve outcomes, and vowed that the technology giant will heed privacy concerns.

5. Alle kinderen nauwgezet in beeld met big data – Follow the Money, 28-01-2020
Monitoring in de jeugdgezondheidszorg is al geruime tijd ingeburgerd: kinderen worden goed in de gaten gehouden. De nieuwe stap is om persoonlijke data over kinderen te combineren met die over hun ouders, hun buurt en hun sociale context, om zo ‘risicovolle’ situaties eerder op te kunnen sporen en wellicht zelfs te voorkomen. Big data wint inmiddels ook terrein binnen de jeugdhulp en het onderwijs. Elize Lam brengt een nieuw terrein in kaart.

6. Jim Jansen en Sarah Boers over het ziekenhuis van de toekomst – Spraakmakers/ NPO Radio1, 21-1-2020
Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist, schetst vandaag het ziekenhuis van de toekomst. Met een glansrol voor data en kunstmatige intelligentie. Maar die technologische vooruitgang neemt ook nieuwe vragen met zich mee. Want wat als de computers die behandelplannen bedenken zó slim worden dat ook de artsen ze niet meer begrijpen? En zo zijn er meer vraagstukken, we bespreken ze met medisch ethicus Sarah Boers.

Diversen zorg

7. Zorg kan veel vaker buiten het ziekenhuis – Skipr, 31-1-2020
Er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden om zorg te leveren buiten de ziekenhuizen. Dat geldt wereldwijd, maar Nederlands is hier geen uitzondering op. Dat stelt accountants- en adviesbureau KPMG op basis van een internationale analyse.

Lees ook het rapport van KPMG dat in dit artikel wordt genoemd.

8. PGGM en PFZW pakken samen ziekteverzuim en uitstroom zorg aan – Zorgvisie, 29-1-2020
De pensioenbedrijven PGGM en PFZW slaan de handen ineen om het ziekteverzuim in de zorg terug te dringen. Daarom heeft PGGM deze maand het grootste verzuimdatabedrijf in de zorgsector, Vernet, overgenomen.

9. Are noncommunicable diseases communicable? – Science Magazine, 17-01-2020
The past century has seen a profound decrease in mortality rates across the world, accompanied by a marked shift from communicable diseases (caused by infectious microbes) to noncommunicable diseases (NCDs) such as cardiovascular diseases, cancer, and respiratory diseases. NCDs—defined as diseases that are not transmissible directly from one person to another—account for more than 70% (41 million) of all deaths globally (1). The definition of NCDs rules out microbial involvement and instead focuses on genetic, environmental, and lifestyle factors. Data increasingly show that the microbiota is dysbiotic (altered) in individuals with various NCDs. In animal models of NCDs, transplantation of dysbiotic microbiota into healthy animals results in disease, and microbiota composition is shaped by close contact with others. Therefore, we propose that some NCDs could have a microbial component and, if so, might be communicable via the microbiota.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen