De personeelstekorten in Zorg en Welzijn zijn een feit en de zorgbehoefte verandert naar steeds meer zorg ín de wijk. Om dit probleem aan te pakken en personeel te werven voor deze specifieke zorg ontwikkelt Fieldlabs een nieuwe leervorm. Hoe leiden we nu het juiste personeel op, zodat de student op het moment dat hij/zij klaar is meteen de praktijk in kan? Het gaat om een innovatieve setting van opleiden in de wijk, altijd ‘bij de tijd’ en ‘bij de cliënt’ en is gericht op ontmoeting. We richten ons op drie locaties: Fieldlab Amsterdam – Hof van Sloten, Fieldlab Amsterdam –Vreugdehof en Fieldlab Almere. Ahti is sinds 2016 een samenwerkingspartner binnen Fieldlabs en draagt bij door onderzoek te doen naar gebruikerservaringen van verschillende gebruikersgroepen in Fieldlabs.

De wereld van de zorg verandert: meer eigen regie en gebruik van technologie

Mensen blijven langer thuis wonen, belanden minder snel in het ziekenhuis en verblijven daar minder lang. De zorg verplaatst zich naar de wijk en richt zich bovendien op positieve gezondheid, waarin de mens centraal staat en niet de ziekte. Mensen willen meer eigen regie en maken daarbij gebruik van technologie en e-health. Dit vraagt om een andere soort zorgverlener. Deskundig personeel dat het concept ‘zorgen voor’ ombuigt naar ‘zorgen dat’. Om deze zorgverlener van de toekomst te ontwikkelen, moet men de student en het personeel toekomstgericht opleiden. De missie van Fieldlabs luidt: ‘Toekomstgericht opleiden in een continue leeromgeving’.

Ambitie van Fieldlabs: een nieuw onderwijsconcept

De ambitie van Fieldlabs is om een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen waarin we de student en het personeel toekomstgericht opleiden in een continue leeromgeving zodat de ‘zorgprofessional van de toekomst’ betere kwaliteit van zorg kan bieden. Samen met zorg, onderwijs, overheid en bedrijven ontwik

kelt Fieldlabs dit nieuwe onderwijsconcept. Deze sluit beter aan bij deze tijd, net zoals de veranderende rol van zorgprofessionals. We spelen in op wat er in de wijk gebeurt, gebruiken e-health toepassingen en doen onderzoek naar behoeftes en achtergronden van studenten en cliënten.

De doelen van het project zijn:

 • Fieldlabs neerzetten en dat binnen onderwijs organiseren
 • Een Beroepsprofiel ontwikkelen
 • Studenten werven voor zorg in de wijk
 • Onderwijsprogramma’s aanpassen met up-to-date kennis over de beroepspraktijk, zoals wijkgericht werken, toenemende rol technologie, ziektes van de 21e eeuw, diversiteit en moderne vaardigheden
 • Een beroepskolom vormen. Een duurzame samenwerking tussen vmbo, mbo en hoger onderwijs creëren zodat er eenheid is binnen de beroepsgroep en het thema ‘werk van zorgprofessionals’
 • Onderzoek doen naar zorg en technologie

Status van Fieldlabs

Vanaf 2018 – 2020 verzamelde Fieldlabs data, waarmee we vanuit ahti onderzoek doen naar de gebruikerservaringen. Meer weten over het gehele project? Bekijk dan de website van Fieldlabs.

Partners

 • Zorggroep Almere
 • Vegro
 • SIGRA
 • Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
 • ROC Amsterdam
 • ROC Flevoland
 • ROC-TOP
 • Gemeente Amsterdam
 • Amstelring
 • Cordaan
 • Hogeschool Windesheim
 • Gezondheidsfabriek
 • Zorgfix (Almere)
 • Metropoolregio Amsterdam
 • Cinnovate
 • Esprit scholen

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Rachel van Beem (Head of Projects)

Bericht delen