GelijkGezond

Recent bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uit aan de Nederlandse overheid: er is een brede aanpak nodig om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen, waarbij de focus moet liggen op maatschappelijke oorzaken. Ook wij zien in onze analyses geregeld grote ongelijkheid in de gezondheid en het zorggebruik van Nederlanders. Onze Lees meer…

De kracht van CBS microdata: inzichten in ADHD medicatie onder jongeren

Tijdens het NVvP voorjaarscongres afgelopen maart hebben Marleen Hendriks en Arne Popma, beiden verbonden aan Amsterdam UMC, een discussie gefaciliteerd over de inzet van populatie data binnen de jeugd-GGZ. Hiervoor maakten ze gebruik van deze link over de achtergrondkenmerken van jeugdigen die ADHD medicatie gebruiken. Deze analyses tonen de kracht van Lees meer…