Sparks

Sparks is een ‘bewustwordingsproject’ om Europeanen te laten inzien dat zij kunnen meedoen aan de wetenschap en dat verschillende belanghebbenden de verantwoordelijkheid delen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De situatie Er zijn veel mensen die geen wetenschapper zijn, maar wel beschikken over belangrijke kennis, meningen, wensen en ideeën wat betreft Lees meer…

City Rhythm

City Rhythm heeft als doel het gevoel van veiligheid in de buurt te vergroten. Hierbij wordt gekeken  naar hoe verschillende factoren zich tot elkaar verhouden en hoe dit sociale cohesie kan stimuleren. Samen met TU Delft en de Universiteit van Wageningen kijkt ahti hoe ‘ritme’ geïdentificeerd kan worden in kwantitatieve Lees meer…

Wijkgerichte Aanpak

Veranderende demografie, de toename van chronische ziekten en een groeiende vraag naar zorgdiensten zorgen voor een voortdurende druk op de zorgbudgetten. Het zorgstelsel in Nederland is aan het veranderen. De focus ligt meer op een maatschappelijke benadering, de zogenaamde participatie. Technologie alleen behoort niet tot de oplossing voor duurzame zorg. Lees meer…

Buurtziekenhuis

Het Buurtziekenhuis is bedoeld om goed te herstellen van medische ingrepen voordat men naar huis gaat. Dit is vooral belangrijk voor ouderen, die tijd nodig hebben om te genezen, maar waar vaak geen complexe zorg bij nodig is. De gezondheidssituatie Onderzoek toont aan dat als ouderen een week of langer Lees meer…

Bericht delen