Sparks

Sparks is een ‘bewustwordingsproject’ om Europeanen te laten inzien dat zij kunnen meedoen aan de wetenschap en dat verschillende belanghebbenden de verantwoordelijkheid delen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De situatie Er zijn veel mensen die geen wetenschapper zijn, maar wel beschikken over belangrijke kennis, meningen, wensen en ideeën wat betreft Lees meer…

City Rhythm

City Rhythm heeft als doel het gevoel van veiligheid in de buurt te vergroten. Hierbij wordt gekeken  naar hoe verschillende factoren zich tot elkaar verhouden en hoe dit sociale cohesie kan stimuleren. Samen met TU Delft en de Universiteit van Wageningen kijkt ahti hoe ‘ritme’ geïdentificeerd kan worden in kwantitatieve Lees meer…

H-Team

Elk jaar krijgen tussen de 150 en 200 mensen in Amsterdam de diagnose HIV/AIDS, vaak al in een vergevorderd stadium. Deze ‘late diagnose’ groep is van specifiek belang, omdat het risico om anderen te infecteren relatief hoog is en een succesvolle behandeling moeilijk en kostbaar is. Naar schatting heeft ongeveer Lees meer…

Our COVID-19 response
Send this to a friend