GelijkGezond

Recent bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uit aan de Nederlandse overheid: er is een brede aanpak nodig om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen, waarbij de focus moet liggen op maatschappelijke oorzaken. Ook wij zien in onze analyses geregeld grote ongelijkheid in de gezondheid en het zorggebruik van Nederlanders. Onze Lees meer…