Sinds 2015 zijn wij bezig met het project Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) van de Gemeente Amsterdam. Het doel: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033. Onder dit overkoepelende project vallen verschillende gemeenteprojecten waarmee we overgewicht onder kinderen willen voorkomen en terugdringen. Tot op heden hebben nog steeds veel kinderen tussen de 2 en 18 jaar te maken met overgewicht. In 2019 ligt dit percentage in Nederland op ruim 13%. Om de situatie te verbeteren, werkt ahti met diverse partners aan onder andere de ‘Gezonde Coach’ en ‘Voedseldruk’ die onder AAGG vallen.

Hoog percentage kinderen met overgewicht in Amsterdam

In 2012 lag het percentage kinderen tussen de 2 en 18 jaar met overgewicht in Amsterdam schrikbarend hoog, namelijk zo’n 21%. Overgewicht zorgt over het algemeen voor veel lichamelijke klachten zoals diabetes type II en hart- en vaatziekten. Bij kinderen kan dit al een basis vormen waar op latere leeftijd moeilijk van af te komen is. Door de jaren heen is dit percentage in Amsterdam gelukkig gezakt naar 18,7% in 2017. Amsterdamse jongeren tussen de 2 en 18 jaar hebben aanzienlijk meer last van overgewicht in vergelijking met hun leeftijdsgenoten uit anderen delen van het land (respectievelijk 18,7% versus 12% in 2017). De daling lijkt echter sinds 2016 te stagneren. De winst die te halen valt op het gebied van preventie onder deze groep van de bevolking maakt het dat de projecten binnen de AAGG zich ook op de Amsterdamse jeugd focust.

Status de ‘Gezonde Coach’: Helpt scholieren de juiste gezonde keuze te maken

Samen met de GGD Amsterdam, de VU en Ahold werkt ahti aan het project de ‘Gezonde Coach’. Hierin proberen wij jonge mensen te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Ahti richt zich in dit project met name op de analyse van data. Met behulp van de verkoopdata en interviews met de klanten kwamen we tot vele inzichten omtrent de verkoop van gezonde en ongezonde producten. De Gezonde Coach gebruiken we in de supermarkten waar middelbare scholieren vaak naartoe gaan om een snack of hun lunch te kopen. Binnen dit project zijn de werknemers van deze supermarkt getraind om scholieren betere keuzes te laten maken als zij eten kopen. Door het opleiden van jonge Albert Heijn medewerkers als Gezonde Supermarktcoaches denken we allereerst dat de medewerkers zelf een gezondere leefstijl ontwikkelen en dat middelbare scholieren dit gezondere gedrag gaan overnemen. Volgens de verkoopdata van de betrokken supermarkten nemen scholieren hierdoor al geleidelijk een gezondere voedingsgewoonte aan. Dit is een van de vele voorbeelden van hoe je ‘real world data’ kunt combineren met gedragsverandering. Dit project hebben we in 2015 opgezet en hebben we eind 2016 afgerond.

Status Voedseldruk: Overzicht van gezonde en ongezonde eetgelegenheden in Amsterdam

Een ander project waar ahti mee bezig is geweest, is het project ‘Voedseldruk’ in opdracht van de GGD Amsterdam. Deze kaart biedt een gedetailleerd overzicht van alle eetgelegenheden en hun gezondheidsniveau in de stad Amsterdam. Ahti maakt met bedrijfsgegevens via de KvK en de gemeente Amsterdam een analyse van de huidige druk van gezonde en ongezonde voedselaanbieders in een gebied. Daarbij wordt de sociaaleconomische en demografische samenstelling van de bevolking meegenomen. Alle uitkomsten geven de gemeente waardevolle, bruikbare inzichten en hulpmiddelen die zij kunnen toepassen op hun stadsplanning en gezondheidsbeleid. Hiermee kunnen ze de voedingskeuze van jongeren beter beïnvloeden, bijvoorbeeld door te kijken naar de voedseldruk in specifieke gebieden, zoals rondom scholen en universiteiten. Het project is opgezet eind 2018 en opgeleverd in de zomer van 2019.

Visualisatie van de voedseldruk in Amsterdam. Hoe roder de plek, des te meer ongezonde keuzes er in de omgeving mogelijk zijn. Hoe blauwer de plek, des te meer gezonde keuzes er mogelijk zijn.

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Rachel van Beem (Head of Projects).

Bericht delen