Ruim 10% van de minderjarigen in Nederland had in 2017 jeugdhulp nodig, waarvan 1% (121 kinderen per 10.000) uit huis wordt geplaats. Dit zijn schrikbarende cijfers die er niet om liegen. Om die reden werkt ahti samen met productowners Garage2020 en de gemeente Amsterdam aan het ‘blue zones’ project om dit percentage te verlagen. VWS heeft eind januari een opdracht verstrekt voor de eerste twee fases van dit project. Door deze opdracht kunnen we analyses doen met data output van het CBS. Met de uitkomsten krijgen we inzicht in het bestaan van blue zones in Nederland op het gebied van jeugdzorg en de redenen hierachter. Binnen dit project worden als ‘blue zones’ gemeentes bekeken op het gebied van specialistische jeugdhulp, -reclassering en –bescherming. 

Wat zijn Blue Zones?
De algemene definitie van blue zones is een plek waar mensen een langer en beter leven hebben. Op de wereld zijn er vijf blue zones. Onderzoekers proberen te begrijpen waarom dit blue zones zijn. De gemeente Amsterdam (Jeroen de Vries) en Garage2020 (Levi van Dam) willen dit concept ook bij jeugdzorg in Nederland toepassen. Daarbij wordt er o.a. gekeken naar waar in Nederland jeugdhulp het best bereikbaar is, er weinig uithuisplaatsingen zijn en de kwaliteit van de jeugdhulp optimaal is.

De oorspronkelijk definitie van een blue zone binnen dit project is een gemeente waar jeugdhulp (specialistische jeugdhulp, -reclassering en -bescherming) een percentage jongeren kent dat kleiner is dan 2/3 van het landelijk gemiddeld. Door de fases heen zal de definitie aangescherpt worden.

Het systeem beter maken
De samenwerkende partners willen via dit onderzoek inzicht krijgen in het eventuele bestaan van blue zones binnen de jeugdzorg. De analyses worden door Dr. Chiara Bozzacchi (data-analyst bij ahti) en Dr. Daan Schmitz (data scientist bij OIS) op gemeenteniveau gemaakt. Dit betekent dat er rond de 380 gemeentes geanalyseerd worden. In fase 1 wordt er gekeken welke gemeentes, op basis van CBS-microdata, in aanmerking komen voor blue zones in jeugdzorg. In fase 2 worden de potentiële blue zones verder geanalyseerd op basis van hoe goed het systeem werkt door o.a. kwalitatief onderzoek. De blue zones die een goed werkend systeem hebben, gaan naar de laatste fase waar we kijken welke sociale factoren bijdragen aan een gezonde gemeente. De geanalyseerde blue zones worden als best practices gebruikt zodat andere gemeentes hun systeem binnen jeugdzorg kunnen verbeteren. Fase 2 is half april afgerond.

Masterclass uitkomsten blue zones project
Op 16 april vindt het evenement ‘Samen toekomst maken, anders innoveren in het jeugddomein’ plaats waar onder andere Levi van Dam, Kwartiermaker bij Garage2020, op het programma staat. Hij geeft een masterclass en presenteert de uitkomsten van fase 1 en 2 van het blue zones project. Dit evenement is een initiatief van de Associate voor Jeugd. Op deze dag worden alle kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie in het jeugddomein op één plek bijeengebracht. Ben je geïnteresseerd en wil je erbij zijn? Kijk voor meer informatie op de website.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen