Op donderdag 21 maart organiseren de Amsterdam Economic Board, Kamer van Koophandel, Rabobank Amsterdam, SIGRA en ahti een Zorg2025 bijeenkomst voor zorgprofessionals en innovatieve ondernemers in de gezondheidszorg. We besteden aandacht aan de onvermijdelijke arbeidsmarkttekorten in de zorg en de noodzaak tot innovatie met als onderwerp: “Minder professionals, meer doen, leuker werk?”

De huidige en verwachtte arbeidsmarkttekorten maken het niet mogelijk om aan alle vraag naar Zorg en Welzijn te voldoen. De oplossing zit niet meer in de inzet van extra professionals maar in het ‘slimmer en anders werken’: we moeten dus met elkaar innoveren. De inzet van technologie moet eraan bijdragen dat taken worden weggenomen die niet leuk of belastend zijn. Zodat het werk vooral leuker wordt, het aantrekkelijker wordt om in de Zorg en Welzijn te werken en huidige medewerkers worden behouden. Meer doen, minder mensen, leuker werk.

De onderstaande sprekers gaan hierop in:

  • Sanne van der Weegen – Senior onderzoeker eHealth – Vilans
    ‘Meer tijd voor aandacht, door technologie’. Het tekort aan zorgverleners wordt steeds groter, ook in de langdurende zorg. Wat kan technologie voor dit vraagstuk betekenen en wat zijn de ervaringen met verschillende technologieën
  • Prof. Brunner-la Rocca / Mw. J. Boyne – MUMC+ | Maastricht Universitair Medisch Centrum
    ‘Avatar Molly’. Hoe werkt een avatar samen met patiënten en wat is haar plek op de werkvloer. Wat is haar toekomst naarmate ze slimmer wordt? En wat betekent dit voor het verplegend personeel, een afdeling HR en voor de toekomst van een ziekenhuis?
  • Arend de Heus – Innovatiemanager – Abena Slim incontinentiemateriaal (winnaar Zorginnovatieprijs 2018)
    Hoe werkt het? Hoe kun je als ‘productleverancier’ helpen om de cultuur van een organisatie te veranderen omdat er anders gewerkt moet worden? Hoe implementeer je het en wat levert het op? Hoe gaat het slimme incontinentiemateriaal zich doorontwikkelen? En waarom heeft Abena samen met zorgaanbieders Evean en Philadelphia de Challenge ‘Verpleeghuis van de toekomst’ gewonnen?

Tijdens deze Zorg2025-bijeenkomst kan je als zorg- en welzijnsaanbieder, als innovatieve ondernemer of als andere speler in de gezondheidssector kennis, ideeën en initiatieven opdoen en delen. Het programma start om 15.30 uur. Na de inspirerende lezingen kun je tijdens de borrel napraten en netwerken.

Aanmelden
Meld je tijdig aan, het aantal toegangskaarten is beperkt.

Na aanmelding gaan wij ervan uit dat je komt en je anders tijdig afmeld zodat mensen op de wachtlijst ook een kans krijgen.

Categorieën: Evenementen

Bericht delen