In samenwerking met onderzoeker Mark Verhagen en health startup Bits of Care ontwikkelde ahti met behulp van CBS-microdata een risicokaart die lokale verschillen in COVID-19 zorgdrukrisico’s laat zien. Dit dashboard kun je op onze website bekijken. Met dit voor Nederland ontwikkelde dashboard maken we inzichtelijk welke gemeenten en buurten het meeste risico hebben op een hoge zorgdruk als er een nieuwe uitbraak plaatsvindt. Het dashboard laat zien waar groepen mensen wonen die risico lopen op ernstig beloop van COVID-19 bij infectie op basis van o.a. leeftijd en risicofactoren zoals diabetes en astma. Met deze kennis kunnen beleidsmakers gericht testbeleid maken en dit monitoren, maar ook maatwerkversoepelingen opstellen op basis van lokale risico’s. Zo kan men de druk op de zorg te beperken, zonder teveel economische schade.

Bekijk hier het dashboard!

Druk op de zorg te hoog door COVID-19

Sinds de uitbraak van COVID-19 is de druk op de zorg enorm toegenomen. Zo hebben de IC’s al flink moeten opschalen en hebben we de ziekenhuisopnames zien toenemen. We verkeren daardoor continu in verschillende fases van lockdowns en maatregelen. Om de druk op de zorg enigszins te kunnen verlichten en de economische schade te beperken, is het goed om op lokaal niveau alles goed in kaart te hebben zodat beleidsmakers gerichter actie kunnen ondernemen.

Met behulp van CBS-microdata kunnen we per regio, gemeente en buurt het risico op serieuze zorgbehoefte bij een nieuwe uitbraak in kaart brengen. Met deze inzichten kunnen lokale maatregelen de druk op de zorg verminderen. De steun van Economische zaken en Smart Health Amsterdam voor dit initiatief maakt onder andere dat we sneller kunnen handelen en kunnen onderzoeken hoe dit geïmplementeerd kan worden

Lokale verschillen in kaart brengen en hotspots signaleren

Met het dashboard kunnen we zien in welke regio, gemeente of buurt een hoog risico op serieuze zorgbehoefte zou ontstaan als er een nieuwe uitbraak plaatsvindt. Hiervoor gebruiken we CBS-microdata over o.a. leeftijd, bewonersdichtheid en sociaal economische status (SES). Met de inzichten zouden beleidsmakers per regio, buurt of gemeente het beleid kunnen aanpassen als dat nodig blijkt te zijn. Ook kunnen ze gericht de meest kwetsbare groepen monitoren. Zo zou niet het hele land in een zware lockdown hoeven gaan en zou de economie in sommige gebieden minder hard geraakt kunnen worden. Het dashboard is daarbij gericht op preventie en niet op de actuele besmettingen in Nederland. Dat is ook het verschil tussen het dashboard van ahti en de verdere bestaande dashboards. Naarmate er meer informatie beschikbaar komt en duidelijk wordt wat de verschillende risicofactoren zijn, dan zullen deze periodiek aan het dashboard worden toegevoegd. Wil je meer de diepte in over de werking van het dashboard en onze bevindingen? Lees dan dit artikel.

Status

Het dashboard is voortdurend in ontwikkeling. Als er nieuwe inzichten zijn over de risicofactoren voor ernstig verloop van COVID-19 infectie en/of nieuwe databronnen gekoppeld worden, dan volgt er een update van het dashboard.

Partners

  • Mark Verhagen (onderzoeker)
  • Health startup Bits of Care
  • Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Rachel van Beem (Head of Projects).

Categorieën: Project

Bericht delen