Burger aan Zet heeft als doel om burgers meer grip te geven op hun eigen gegevens en daarmee hun eigen zorg en welzijn. Het project “Digitale Voordeur” heeft een soortgelijke visie en valt onder de paraplu van de stadsbrede coalitie Amsterdam Vitaal & Gezond. In het project Digitale Voordeur werkt ahti, in samenwerking met andere partijen, aan het bouwen van een vertrouwd en zorgzaam netwerk van mede-Amsterdammers en professionals met één (digitale) toegangsdeur. Door het creëren van een digitale voordeur zal het welzijn en de zorg toegankelijker en inclusiever worden in Amsterdam. Het ontwerp van de Digitale Voordeur verloopt in verschillende iteraties waarin we het ontwerp steeds meer aanpassen en ontwikkelen, aan de hand van de Social Design methode.