Donderdag 21 juni van 09:30 tot 16:30 organiseert ahti in samenwerking met het AMC, GGD Amsterdam, de Waag en de gemeente Amsterdam een conferentie met als thema ‘Iedereen Gezond’ die in het AMC en het Amsterdam Health & Technology Center (AHTC) plaatsvindt.

Programma
09:30 – 10:00 Inloop (AMC)
10:00 – 12:30 Plenaire openingssessie (AMC)
12:30 – 13:30 Lunch (AMC)
13:30 – 15:30 Deelsessie 1: (Gezondheidsverschillen en voedselomgeving – AMC)
Deelsessie 2: (Aanpak Eenzaamheid Amsterdam – AMC)
Deelsessie 3: (Zorg gedigitaliseerd – AHTC)
15:30 – 16:30 Exposities & borrel (AHTC)

Iedereen Gezond
De impact van een stedelijke omgeving op de gezondheid van haar inwoners is groot. Een behoorlijk aantal mensen op een klein oppervlakte legt druk op onder andere hygiëne, luchtkwaliteit, ruimte voor groen en openheid, en de mogelijkheid om te bewegen.

Bovendien blijkt er een sterke relatie te bestaan tussen aspecten als opleidingsniveau, inkomen en culturele achtergrond enerzijds en gezondheid anderzijds. Hierdoor zien we op postcodeniveau grote verschillen in gezondheid. In onze groeiende steden is dat steeds meer reden voor zorg.

In deze conferentie kijken wij vanuit diverse perspectieven naar een aantal grootstedelijke gezondheidsvraagstukken zoals: het begrijpen van gezondheidsverschillen, het stimuleren van gedragsveranderingen, het aanpakken van eenzaamheid en de invloed van data op onze zorg.

Meer informatie over het plenaire gedeelte en de deelsessies kunt u vinden in het factsheet.

Aanmelden
U kunt zich gratis aanmelden voor deze conferentie via de volgende link:

https://wemakethecity.typeform.com/to/dDiVD2

Wij zien u graag bij ‘Iedereen Gezond’

Categorieën: Evenementen

Bericht delen