Datakoppeling toont samenhang van zorggebruik in eerste lijn en sociale domein

De eerstelijnszorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gescheiden domeinen, maar hangen inhoudelijk sterk met elkaar samen. Nivel en ahti onderzochten wat precies het verband is en hoe beleid die relatie beïnvloedt. Ze gebruikten hiervoor data die ons zorgstelsel zelf voortbrengt, zoals data over huisartsenzorg, Wmo-zorg en sociaaleconomische data. Uit het onderzoek blijkt dat Wmo-gebruikers veel meer gebruik maken van huisartsenzorg dan niet Wmo-gebruikers. De uitkomsten leiden tot interessante vervolgvragen. Nivel en ahti hebben Lees meer…

Health Insights: Amsterdam Mentaal Gezond met Thrive Amsterdam

Ahti werkt samen met Thrive Amsterdam aan een ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher. Binnen deze voucher stellen we een regiobeeld op. Dit regiobeeld heeft als doel de omvang en aard van de problematiek rondom mentale gezondheid in Amsterdam beter in kaart te brengen. We hebben onder andere gekeken naar gebruik van basis GGZ binnen Amsterdam. In Amsterdam werd in 2017 in totaal €14.6 miljoen kosten gemaakt voor basis GGZ. Deze kosten zijn Lees meer…

Verslag Zorg2025 bijeenkomst: patient empowerment

Patient empowerment met behulp van data is actueler dan ooit. Reden genoeg dus om daar op in te zoomen tijdens — eindelijk weer — een live editie van Zorg2025. Hoe kan digitalisering bijdragen aan de gewenste transformatie in de gezondheidszorg? En: hoe kun je zelf data inzetten voor je eigen gezondheid? “Patient empowerment moet leiden tot een meer gelijkwaardige relatie tussen zorgverstrekker en zorgvrager”, vertelt Pieter Mullink van de medicidesk van Rabobank tijdens zijn introductie. Lees meer…

Health, data en innovatie in het nieuws – editie 11 oktober 2021

Bij ahti kijken we met interesse naar verschillende nieuwsitems op het gebied van gezondheid, data en innovaties die van invloed zijn op zorg. Zo doen we nieuwe inzichten op en discussiëren we over mogelijke verbeteringen in de zorg. Afgelopen weken zagen we deze items in het nieuws langskomen en dit delen we graag met jullie. Startups 1. Inspectie onderzoekt gang van zaken in praktijken van Quin Dokters – Medisch Contact, 03-09-2021 De Inspectie Gezondheidszorg en Lees meer…

COVID-19 Projects