Steven van de Vijver
Huisarts en adviseur

Wat is jouw rol in het DHoTS project?

Binnen dit project heb ik twee rollen, namelijk als huisarts gebruiker en als adviseur. Vanuit ahti, dat één van de drie partners binnen het project is, ben ik betrokken als adviseur bij de ontwikkeling en implementatie van het project. Dit komt o.a. door mijn ervaring met eerdere vergelijkbare  projecten. Zo ben ik gepromoveerd op onderzoek naar hoge bloeddruk in de sloppenwijken van Nairobi. De situatie daar was in sommige opzichten vergelijkbaar met de situatie in Nederland rondom CVRM (Cardiovasculair risico management), we liepen tegen dezelfde dingen aan: gebrek aan tijd, geld en aandacht om bloeddruk goed te reguleren, zonder te veel te vragen van de patiënt. In Nairobi is de situatie uiteraard extremer bijvoorbeeld in het geval van het meten en monitoren van bloeddruk. Als een patiënt daar naar een arts ging om zijn bloeddruk te meten, moest hij soms werk in de stad afzeggen om naar de kliniek te komen voor een meting, wat in zijn geval een hele dag geen inkomen betekent. Dat is een enorme drempel. Daaruit kwam het idee om mensen op afstand bloeddruk te laten controleren, zodat het makkelijker werd voor arts en patiënt om de bloeddruk te reguleren. Dat gaf veel meerwaarde.

Van daaruit kwam oorspronkelijk het idee voor DHoTS. In het begin wilden we dit project op vier continenten starten, in Amerika, China, Kenia en Nederland. Ook omdat internationaal gezien hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 is. Met hoge bloeddruk als belangrijkste risicofactor, is het een groot probleem waar we een oplossing voor wilden zoeken. Al gauw bleek dat de verschillen tussen de landen zo groot waren, dat het niet in één project paste. Elk land heeft eigenlijk een ander programma nodig vanwege de culturele en politieke verschillen. Daarom zijn we begonnen in Nederland met de samenwerkingspartners waar we nu mee werken, dit zijn naast ahti de ROHA (regionale organisatie huisartsen Amsterdam) en Heart for Health als software ontwikkelaar.

Mijn tweede rol in dit project is dat ik als huisarts met mijn praktijk aangesloten ben bij het DHoTS platform. Samen met de POH (praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner huisarts) van mijn praktijk behandelen we een groot aantal patiënten via het DHoTS platform. Zo kan ik vanuit de praktijk ook bekijken wat goed werkt en wat meerwaarde heeft. Ook hebben we vanuit de praktijk direct contact met de patiënten die het platform gebruiken. Dit geeft relevante informatie waarmee we continu het product kunnen verbeteren.

Wat is de toegevoegde waarde van DHoTS in de dagelijkse praktijk?

Voor mij als huisarts ervaar ik in de dagelijkse praktijk veel waarde door het DHoTS platform. Vooral in deze tijden van Corona is het fijn om een hulpmiddel te hebben om patiënten thuis hun bloeddruk te laten meten en dat vanuit de praktijk te kunnen monitoren. Zo kunnen patiënten op afstand goede zorg krijgen. Enerzijds faciliteert het platform de monitoring van de bloeddruk. Anderzijds ondersteunt het mij en de POH op basis van een fijne en toegankelijke beslisboom om de juiste medicijnen en adviezen te geven. Het platform is eigenlijk de digitalisering van de huidige afspraken binnen de CVRM ketenzorg. Ik kan in één oogopslag zien hoe het met alle CVRM patiënten gaat en zo de aandacht van mij en de POH goed verdelen over de mensen die zorg echt nodig hebben.

Hoe was dat dan voorheen?

De richtlijnen waren er wel, maar minder geïntegreerd in de praktijkvoering. Voorheen kwam een patiënt naar de praktijk voor de bloeddrukmeting, die vaak niet overeenkwam met hoe de situatie thuis was. Mensen zijn toch vaak zenuwachtig als ze naar de huisarts gaan waardoor de bloeddruk hoger uitvalt dan normaal.  Soms werd er dan gestart met een medicijn en ging de patiënt weer naar huis en kwam na een paar maanden weer terug voor de volgende bloeddrukmeting. Zo kreeg elke patiënt vaak dezelfde behandeling, terwijl de ene dat niet nodig had, en de ander misschien juist meer zorg tussentijds nodig had. Per patiënt kon je dan de bloeddruk op de praktijk vervolgen, maar niet de werkelijke meting thuis waar de patiënt het grootste deel van de tijd is.

Hoe heeft DHoTS het werk in jouw praktijk veranderd?

Ik heb nu een dashboard waarin ik kan zien met wie het goed gaat, wie een melding moet krijgen om te meten, of wie een structureel te hoge bloeddruk heeft, dus waar we actief aan de bel moeten trekken. Dat maakt het overzichtelijk en de kwaliteit van de zorg kan daardoor omhoog. Voorheen kreeg iedereen dezelfde aandacht (de een te veel en de een te weinig). Nu kunnen we onze tijd, energie en aandacht beter verdelen naar wie het nodig heeft en zo efficiënter werken.

Het thuissmeten blijkt ook betrouwbaarder, omdat je beter inzicht krijgt in het verloop van de bloeddruk gedurende een periode. Dit inzicht heeft nu zelfs de richtlijnen aangepast. Nu wordt het standaard voor patiënten dat zij eerst een periode thuismeten voor een betrouwbaar beeld. Ook vinden de patiënten het fijn dat iemand thuis een oogje in het zeil houdt en hun uitslagen opvolgt, dat vinden ze een prettig idee.

Tijdens de COVID-19-uitbraak moesten we selectief zijn in wie er in de wachtkamer mocht komen. Door DHoTS konden we de CVRM patiënten toch blijven monitoren en die mensen benaderen die de zorg het meest acuut nodig hadden.

Gaat het dan helemaal van een leien dakje?

Uiteraard moeten wij en de patiënt altijd even wennen aan elk nieuw product en nieuwe dienst. De opstart met een patiënt kost wel even tijd, vooral van onze POH. Het kost tijd om het thuismeten in je systeem te krijgen, dus de POH’s nemen de tijd om dit goed uit te leggen aan nieuwe patiënten. Maar als ze eenmaal aan boord zijn en het platform gebruiken, dan geven mensen aan dat het juist heel prettig is en dat ze er niet meer vanaf willen.

Patiënten krijgen bij de start een bloeddrukmeter te leen. Later, als mensen aangeven het prettig te vinden het thuismeten door te zetten, kunnen ze zelf een bloeddrukmeter aanschaffen. In Nederland is het nog redelijk ongebruikelijk dat mensen zelf aandacht besteden aan hun bloeddruk. In Amerika bijvoorbeeld willen mensen juist elke dag 2 keer hun bloeddruk meten, terwijl in Nederland mensen normaliter zo snel mogelijk van het meten af willen zijn. Iedereen heeft een ander idee wat goede zorg is en wat bij de huisarts hoort en wat bij patiënten zelf.

Hoe staat DHoTS tegenover andere diensten / producten in de markt?

Er zijn meerdere producten die worden ontwikkeld. Die zie ik niet als concurrentie, maar als aanvulling op elkaar. We zijn allen bezig om zorg beter en prettiger te maken en we kunnen elkaar versterken. Elk initiatief behandelt een ander onderdeel in de keten, zoals COPD, longproblemen, astma of hartfalen. In DHoTS kijken we naar de CVRM problemen en hebben daar expertise voor opgebouwd door de samenwerking met veel partijen in de keten die samen een brede kennis hebben, zoals hoogleraren, (huis)artsen, patiënten, POH’s en ICT’ers.

Kun je iets vertellen over de samenwerkingspartners: wat brengt ieder in?

Heart for Health heeft veel ervaring met ICT ontwikkelen en automatiseren. Zij brengen ook hun ervaring met Hartwacht mee, een vergelijkbare app die gebruikt wordt in de tweedelijnszorg. De ROHA heeft vanwege hun brede basis als grootste coöperatie van Amsterdamse huisartsen als voordeel dat zij meedoen in meerdere projecten (ook projecten rondom andere gezondheidsklachten, zoals COPD), dus daarmee over en weer ervaringen en expertise kunnen delen wat in de praktijken juist werkt of niet. Vanuit ahti kwam oorspronkelijk het internationale perspectief van het project en de huidige coördinerende rol met tevens het academische netwerk bij de buren in het Amsterdam UMC.

Wat is jouw toekomstdroom voor DHoTS? Hoe zou het de gezondheidszorg kunnen verbeteren?

Op de korte termijn is het de uitdaging om DHoTS door de gehele praktijk in gebruik te laten zijn, dat zou een enorme meerwaarde geven. Het is vaak nog een eerste groep die geïnteresseerd is in deze nieuwe zorg, maar nu moeten we zowel hulpverleners als patiënten overtuigen om hiermee de standaardzorg te vervangen. Ik denk zelf vaak vanuit mondiaal perspectief: meer dan een miljard mensen wereldwijd lijden aan een hoge bloeddruk. Het is een illusie om die allemaal binnen het medische domein te behandelen. Het doel is om patiënten te helpen en het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. We noemen bloeddruk ook ‘the silent killer’, veel mensen weten niet eens dat ze een te hoge bloeddruk hebben totdat er grote problemen ontstaan. Als meer mensen in een eerder stadium op een makkelijke manier inzicht kunnen krijgen in hun bloeddruk en daar bewust mee omgaan, kun je het risico op complicaties verlagen. Via een app als DHoTS kun je de patiënt zelf in de driver’s seat zetten. Dat is fijn voor de patiënt en de hulpverlener. Vaak komen patiënten in een laat stadium bij de huisarts en leggen hun problemen bij jou neer om op te lossen. Als mensen al eerder bewust worden van hun situatie en daar iets aan kunnen doen (met o.a. leefstijl-veranderingen), dan kunnen grotere problemen op de langere termijn wellicht voorkomen worden of verminderen.

Lees ook het interview met Sebastiaan Blok, Innovatiemanager en onderzoeker
Of lees meer over het project op de projectpagina

Categorieën: Nieuws

Bericht delen