Ahti ontwikkelt momenteel twee projecten rondom Cardiovasculair Risico Management (CVRM): DHoTS en ATHENA. In deze projecten speelt digitalisering (e-health) een belangrijke rol om tijd- en kostenbesparend te werken en het zorgproces tussen de patiënt, aanbieder en betaler te bevorderen.

De gezondheidssituatie
Wereldwijd zijn hart- en vaatziektes de nummer één doodsoorzaak. Jaarlijks overlijdt bijna een derde van de mensen aan hart- en vaatziekten (Bron: World Health Organization). Ook in Nederland vormen hart- en vaatziekten een belangrijke oorzaak van (vroegtijdige) sterfte en invaliditeit. De zorgkosten rondom hart- en vaatziekten zijn jaarlijks 8,3 miljard euro.

De uitdaging
Hypertensie (een hoge bloeddruk) is de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In Nederland heeft bijna 1 op de 3 mensen tussen de 30 en 70 jaar last van een te hoge bloeddruk (bron: RIVM). Het vroeg opsporen, onder controle houden en behandelen van hypertensie (Cardiovasculair Risico Management) is daarom van cruciaal belang om de volksgezondheid te verbeteren, het aantal sterfgevallen te verlagen en een daling van de zorgkosten te realiseren. Bovendien, als de patiënt betrokken is bij dit proces, kan de patiënt zelf de regie voeren over de regulering en kwaliteit van de zorg. Al met al leidt dit tot een gezondere populatie, die meer tevreden is over de zorg die zij ontvangen tegen lagere kosten (triple aim).

De projecten
Om deze uitdaging aan te gaan, ontwikkelt ahti verschillende projecten rondom Cardiovasculair Risico Management (CVRM) die de drie pijlers van de triple aim bevatten. Hierin speelt digitalisering (e-health) een belangrijke rol, omdat tijd- en kostenbesparend kan werken en het zorgproces tussen de patiënt, aanbieder en betaler bevordert. Een andere belangrijke rol is die van de huisarts. In Nederland is de huisarts de eerste contactpersoon in de CVRM ketenzorg waar je te maken krijgt als je last hebt van een hoge bloeddruk.

  1. Amsterdam Telemonitoring and Hypertension Initiative (ATHENA)
    In samenwerking met het Amsterdam UMC – locatie AMC en Health for Health ICT, deels gefinancierd door Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health), ontwikkelt en test ahti een zelfmonitoringstool voor patiënten met hypertensie. Hiermee kunnen ze thuis hun bloeddruk regelmatig meten. De resultaten van deze metingen worden vervolgens geïntegreerd met een geautomatiseerd triage- en behandelingssysteem op basis van slimme algoritmen. Op deze manier ontvangt de patiënt gepersonaliseerde medicatie en behandeladviezen om de bloeddruk te kunnen reguleren. Dit advies is aangepast op zijn/haar persoonlijke situatie.
  1. Connecting the DHoTS: Digital Health from Technology to Services
    De bovengenoemde zelfmanagementtool voor patiënten met hypertensie, zullen we ook integreren in de zorgpraktijk en digitale omgeving van de huisarts. Op die manier kunnen de resultaten van de bloeddrukmetingen, die vanuit huis gedaan worden, en het gepersonaliseerde advies automatisch doorgestuurd worden naar de huisarts. Uiteraard wel met toestemming van de patiënt. Dit proces stelt de huisarts in staat om beter en constanter een oogje in het zeil te houden betreffende de situatie waarin de patiënt zich verkeerd. Echter, de patiënt blijft wel de baas over zijn/haar eigen gezondheidssituatie. In geval van nood kan de professional het behandelplan bijstellen.

Om een duurzame, efficiënte en effectieve inbedding van deze service in het totale zorgproces tussen de patiënt, professional en betaler te kunnen bewerkstelligen, ontwikkelen wij ook een Digitaal Gezondheidsplatform. Het platform bevat de operationele, financiële en technische aspecten van de digitale CVRM-zorgservice. Het platform maakt de toekomstige uitbreiding naar andere zorgdomeinen, bijvoorbeeld diabetes, astma en COPD ook mogelijk. Daarom is ook de betaler, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, bij het project betrokken. In overleg met de huisartsen streeft Zilveren Kruis naar een haalbare vergoedingsstructuur voor de geïntegreerde, digitale zorgdienst.

Ahti draagt het project uit in samenwerking met het Amsterdam UMC – locatie AMC, Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam (ROHA) en Health for Health ICT. Het project wordt financieel ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO).

Wil je meer weten over het project? Lees dan de twee interviews over de hypertension management tool van onze partners:
Sebastiaan Blok – Innovatiemanager en Onderzoeker
Steven de Vijver – Huisarts 

Our COVID-19 response
Send this to a friend