Sebastiaan Blok
Onderzoeker en innovatiemanager

Wat is jouw rol in het DHoTS project?

Vanuit het project heb ik eigenlijk twee rollen. Deels werk ik voor Heart for Health, waarin ik vanuit de inhoud adviseer hoe we wetenschappelijke kennis kunnen omzetten in de ontwikkeling van het nieuwe platform. Zo maken we bijvoorbeeld de behandelrichtlijnen in gedeeltes digitaal.

Daarnaast ben ik onderzoeker aan het Amsterdam UMC. Vanuit die rol zorg ik dat het DHoTS platform aansluit op de wetenschappelijke standaarden, zoals bijvoorbeeld het behandeladvies dat op het platform gebruikt wordt. Omdat we erop letten dat het wetenschappelijk verantwoord is, kunnen we later ook over de uitkomsten publiceren.

Wat is de toegevoegde waarde van DHoTS?

Het DHoTS project heeft op een aantal vlakken iets te bieden. Met het DHoTS platform maken we het veel makkelijker voor huisartsen om direct inzicht te hebben wat volgens de richtlijn het aangewezen beleid is voor deze specifieke patiënt. Het platform geeft namelijk op basis van patiëntkenmerken een gepersonaliseerd behandeladvies. Zo kan de huisarts makkelijk zien wanneer iemand wel of niet behandeld zou moeten worden, welke lijfstijladviezen en medicijnen geschikt zijn en zijn de thuismetingen van patiënten beter inzichtelijk. De huisarts bepaalt vervolgens zelf het beleid en heeft daarbij de meest up-to-date informatie uit de richtlijn bij de hand die is gepersonaliseerd voor de betreffende patiënt. Hiermee ondersteunt DHoTS huisartsen op een manier waarmee zij hun autonomie behouden, maar wel richtlijnen goed kunnen toepassen.

Daarnaast heeft DHoTS ook zeker waarde voor de patiënt. Deze is actiever bezig met de eigen gezondheid en hij of zij krijgt zo ook inzicht in hoe bijvoorbeeld leefstijl of het nemen van medicatie invloed heeft op hogere of lagere bloeddruk. In de klassieke situatie bleef de patiënt tussen de bezoeken aan de huisarts door uit zicht. In DHoTS zijn er meerdere mogelijkheden om bloeddruk gedurende een bepaalde periode te meten en zo op afstand toch te kunnen monitoren hoe het met een patiënt gaat. Er ligt zo ook een stukje verantwoordelijkheid bij patiënten zelf. Zij kunnen hun bloeddruk meten, doorgeven en in de gaten houden om zo beter inzicht te krijgen en geven. Zo zijn zij minder afhankelijk van een bezoek aan de huisarts en behoudt de patiënt zelfregie, wat als belangrijk wordt ervaren.

Daarnaast biedt DHoTS uiteindelijk ook de mogelijkheid om door de data die verzameld worden, beter inzicht te krijgen in welke behandelvormen en medicijnen voor welke personen het beste werken. Zo zou je een beter behandelplan kunnen geven en aanbieden, omdat je trends ziet bij bepaalde groepen, seizoenen, regio’s. Dan kun je je beter richten op een persoonlijke behandeling die past bij een patiënt.

Wat biedt DHoTS wat er nog niet is?

Wat DHoTS uniek maakt, is dat we proberen om iedereen op een vergelijkbare manier te laten meten en dit in een dashboard inzichtelijk te maken voor de huisarts. Zo wordt automatisch getoond of het goed of slecht gaat met een patiënt op basis van de thuisgemeten bloeddruk in combinatie met de rest van het risicoprofiel van de patiënt, waarin bijvoorbeeld ook labwaarden, leeftijd en co-morbiditeit worden meegenomen. Zo wordt voor de huisarts gefilterd tussen metingen waarbij actie vereist is en metingen die zonder actie in het dossier kunnen worden opgeslagen.

DHoTS biedt een uniforme en gestructureerde manier van werken, wetenschappelijk onderbouwd, die aansluit op bestaande praktijk en huisartsensystemen.

Wat is er leuk of bijzonder aan het project?

Wat ik heel leuk en motiverend vind, is dat dit project past in een bredere ontwikkeling in de maatschappij. We gaan steeds meer naar ‘on demand’ services zoals spotify en netflix, waarbij je direct oneindige mogelijkheden tot je beschikking hebt voor een vast bedrag per maand. In de zorg worden dergelijke modellen ook steeds denkbaarder: een oplossing die altijd en overal beschikbaar is, omdat deze wordt ondersteund door slimme software. Daarmee vervangen we de zorg niet, maar maken we op grotere schaal allerlei zaken beter toegankelijk. Een beetje zoals spotify, dat naast het Concertgebouw of Paradiso bestaat.

Hoe heeft de huidige COVID-19 situatie effect op het project?

Wat interessant is om te zien, is dat door de situatie rondom COVID-19 er een grotere vraag is naar zorg op afstand. Daarmee verandert de situatie van technology-push naar market-pull: innovatie vanuit een behoefte van de gebruiker in plaats van vanuit nieuwe mogelijkheden van technologie. We zien ook dat in deze periode het aantal gebruikers en metingen enorm is toegenomen, omdat DHoTS juist nu in een behoefte voorziet.

Kun je iets vertellen over de samenwerkingspartners: wat brengt ieder in?

Ahti zorgt voor het overall projectmanagement en is de verbinder van de partijen. De ROHA met alle aangesloten leden (huisartspraktijken in Amsterdam) zorgt voor implementatie in de praktijk. Heart for Health zorgt voor de algehele ontwikkeling van het product. En het Amsterdam UMC bewaakt de inhoud en zorgt voor een wetenschappelijke onderbouwing. Dit maakt dat dit een unieke combinatie van is van partijen, wetenschap gemixt met praktijk en implementatie.

Kun je iets vertellen over de ontwikkeling van het project?

Het project begon met een idee: er is een enorme bulk aan chronische zorg, zoals CVRM, die we slimmer en beter kunnen bedienen. We keken o.a. ook naar het Hartwacht project dat een vergelijkbare dienst bood voor tweedelijns zorg. We begonnen met het ontwikkelen van het product en de implementatie bij de eerste praktijken. Inmiddels wordt DHoTS nu gebruikt bij 9 praktijken, met meer dan 300 patiënten die metingen verrichten. Onze ambitie is om in de 2e helft van 2020 op te schalen naar meer praktijken en meer patiënten en ook voortdurend te werken aan een aantrekkelijke en heldere interface die goed door huisartsen en patiënten gebruikt kan worden. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het DHoTS platform uiteindelijk door alle huisartsen in Amsterdam (en daarbuiten) gebruikt kan worden en zo huisartsen en patiënten betere en efficiëntere zorg kan bieden. En dat we zo de patiënt ook meer regie kunnen geven over zijn eigen zorgpad. Als we nog groter denken, zou het platform ook voor andere chronische ziekten zoals COPD en diabetes, gebruikt kunnen worden.

We willen met DHoTS een complete dienst bieden (niet alleen een app of product), door het monitoren hoe het DHoTS platform gebruikt wordt in de praktijk van huisartsen en dit breder te ondersteunen met een multidisciplinair team. Uiteindelijk zal dit leiden tot minder werk voor huisarts én betere kwaliteit zorg.

Lees ook het interview met huisarts Steven van de Vijver
Of lees meer over het project op de projectpagina

Categorieën: Nieuws

Bericht delen