In het project INCODA hebben we onderzoek gedaan naar het beloop van corona in termen van infectierisico en kans op een ernstig beloop van COVID-19. Belangrijke basis voor dit onderzoek is een gecombineerde dataset van 17.4 miljoen inwoners van Nederland, met daarin 16 miljoen GGD testuitslagen en gegevens over ruim 30 duizend COVID-19 gerelateerde ziekenhuis- en IC-opnames. We hebben onder andere een dashboard ontwikkeld wat het mogelijk maakt om zelf naar inzichten uit deze dataset te kijken.  

Dit project is een samenwerking tussen Ahti en het Amsterdam UMC (locaties AMC en VUmc). Het project is gesubsidieerd door ZonMW vanuit het programma ‘Zorg en preventie coronavirus‘.

Het project is recent afgerond. Lees de eerste resultaten in ons nieuwsbericht en lees hier het volledige rapport.

Ga met behulp van ons dashboard zelf op onderzoek uit en kijk naar de verschillen in jouw regio.

Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van Amsterdam health & technology institute (ahti) op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Achtergrond informatie:

Gedifferentieerde aanpak om verloop COVID-19 pandemie te voorspellen

De respons op COVID-19 is in een nieuwe fase gekomen. Van een landelijk en uniforme crisisaanpak van COVID-19, gaan we naar een gedifferentieerde aanpak. Daarvoor is meer inzicht nodig in epidemiologie, transmissie, medisch verloop en belasting van het zorgstelsel. Dit inzicht is nodig om het verloop van de pandemie te voorspellen en beslissingen over maatregelen te ondersteunen.

Momenteel is er nog onvoldoende zicht op de samenhang tussen ernstige COVID-19 morbiditeit en mortaliteit en de geografische, demografische en sociaaleconomische kenmerken van de patiënt. Deze inzichten ontbreken doordat de benodigde gegevens niet eerder zijn samengebracht. De genomen preventiemaatregelen zijn daardoor wellicht verstrekkender en grover dan noodzakelijk. Dit heeft als gevolg een onnodige inperking van vrijheden van burgers, negatieve impact op hun gezondheid en onnodige impact op de sociale en economische activiteiten. Daarnaast zullen beleidsmakers – vooruitkijkend naar de toekomst – ook een vaccinatiebeleid gaan ontwikkelen. INCODA’s inzichten kunnen een ondersteunende rol spelen in de prioritering van hoog-risico bevolkingsgroepen in Nederland.

Koppelen van data om risicogroepen in kaart te brengen

INCODA heeft als doel het duiden van groepen met een hoog risico voor een COVID-19 infectie met ernstig beloop. Daarnaast onderzoeken we of de combinatie van medische kenmerken en klinische parameters met geografische, demografische en sociaal-economische kenmerken waardevol is en of beleidsmakers deze kunnen inzetten bij o.a. secundaire preventiemaatregelen en het kiezen van behandelmethoden.

Dit doet ahti door:

  • Duiden van groepen met een afwijkend risico voor een COVID-19 infectie; in termen van demografische, sociaaleconomische en medische kenmerken, zowel univariabel als multivariabel en over de verschillende domeinen heen (werkpakket 2).
  • Onderzoeken hoe het week-by-week infectie verloop is geweest voor verschillende groepen (werkpakket 3).
  • Visualiseren hoe het verloop al dan niet samenhangt met getroffen maatregelen en onderzoeken hoe dit verschilt tussen verschillende groepen (werkpakket 3).
  • Duiden van groepen met een hoog risico voor COVID-19 met ernstig beloop; in termen van demografische, sociaaleconomische en medische kenmerken, zowel univariabel als multivariabel en over de verschillende domeinen heen (werkpakket 4).
  • In kaart brengen van de ‘cascade of care’ rondom COVID-19, van testen tot infectie en ziekenhuisopname (werkpakket 4). 

Gedurende het project kan men de analyseresultaten inzetten in de aanpak van COVID-19 bestrijding. We streven naar integratie in, en aansluiting op, de reeds bestaande kennisinfrastructuur.

Binnen INCODA wordt een multidisciplinaire adviesraad opgericht met daarin intensivisten, infectiologen, epidemiologen, CBS, onderzoekers met ervaring in cohortonderzoek, lerende zorgsystemen en public health. Om samenwerking en communicatie met relevante stakeholders te waarborgen wordt het RIVM betrokken en zijn we in gesprek met de GGD.

Corona Dashboard

Amsterdam health & technology institute (ahti) heeft een dashboard ontwikkeld om te kijken naar het verloop van de pandemie binnen groepen mensen met verschillende (demografische) kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, inkomen en migratieachtergrond. Dit kan zowel op geografisch niveau of over tijd.

Bekijk het dashboard hier! 

Het dashboard is een aanvulling en verdieping op de huidige beschikbare gegevens omtrent corona en maakt het mogelijk om een gedetailleerder beeld te krijgen van wie, waar en op welk moment gingen testen, positief testten voor het coronavirus en wie er overleden aan de gevolgen van het virus. De inzichten zullen vragen en hypothesen oproepen. Het dashboard en onderliggende data maken het in sommige gevallen mogelijk om deze vragen te beantwoorden en hypothesen te toetsten. In andere gevallen is vervolgonderzoek nodig met aanvullende data. Je kan zelf met het dashboard aan de slag. Of bekijk een aantal inzichten die wij interessant vonden.

Partners

  • Amsterdam UMC – locatie VUmc (CovidPredict team, projectleider Dr. P.W.G. Elbers)
  • Amsterdam UMC – locatie AMC (afdeling Global health & infectieziekten, projectleider Frank Cobelens)

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met info@ahti.nl

 

Categorieën: Project

Bericht delen