Om het verloop van de COVID-19 pandemie in Nederland te voorspellen en beslissingen over maatregelen te ondersteunen, is inzicht nodig in epidemiologie, transmissie en medisch verloop. Dit is o.a. nodig om de belasting op het zorgstelsel te reduceren. In het project INCODA onderzoeken we groepen met een hoog risico voor een COVID-19 infectie met een ernstig beloop. Dit doen we door CBS-microdata en CovidPredict data met elkaar te verbinden. Ook kijken we of het waardevol is om medische kenmerken en klinische parameters met geografische, demografische en sociaaleconomische kenmerken te combineren. Ahti en Amsterdam UMC (locaties AMC en VUmc) werken tot eind 2021 samen aan dit project. ZonMW subsidieert het project binnen het programma ‘Zorg en preventie coronavirus‘.

Gedifferentieerde aanpak om verloop COVID-19 pandemie te voorspellen

De respons op COVID-19 is in een nieuwe fase gekomen. Van een landelijk en uniforme crisisaanpak van COVID-19, gaan we naar een gedifferentieerde aanpak. Daarvoor is meer inzicht nodig in epidemiologie, transmissie, medisch verloop en belasting van het zorgstelsel. Dit inzicht is nodig om het verloop van de pandemie te voorspellen en beslissingen over maatregelen te ondersteunen.

Momenteel is er nog onvoldoende zicht op de samenhang tussen ernstige COVID-19 morbiditeit en mortaliteit en de geografische, demografische en sociaaleconomische kenmerken van de patiënt. Deze inzichten ontbreken doordat de benodigde gegevens niet eerder zijn samengebracht. De genomen preventiemaatregelen zijn daardoor wellicht verstrekkender en grover dan noodzakelijk. Dit heeft als gevolg een onnodige inperking van vrijheden van burgers, negatieve impact op hun gezondheid en onnodige impact op de sociale en economische activiteiten. Daarnaast zullen beleidsmakers – vooruitkijkend naar de toekomst – ook een vaccinatiebeleid gaan ontwikkelen. INCODA’s inzichten kunnen een ondersteunende rol spelen in de prioritering van hoog-risico bevolkingsgroepen in Nederland.

Koppelen van data om risicogroepen in kaart te brengen

INCODA heeft als doel het duiden van groepen met een hoog risico voor een COVID-19 infectie met ernstig beloop. Daarnaast onderzoeken we of de combinatie van medische kenmerken en klinische parameters met geografische, demografische en sociaal-economische kenmerken waardevol is en of beleidsmakers deze kunnen inzetten bij o.a. secundaire preventiemaatregelen en het kiezen van behandelmethoden.

Dit doet ahti door:

  • het combineren klinische- en IC-opname gegevens van COVID-19 patiënten (CovidPredict) met CBS data
  • het duiden risicogroepen op basis van een multivariabel profiel en ontwikkelen predictiemodellen voor het risico op ernstig beloop van COVID-19
  • het onderzoeken mogelijke interventies
  • het opstellen van een plan voor de borging van de INCODA dataset en de inhoudelijke resultaten ten behoeve van toekomstig onderzoek

Gedurende het project kan men de analyseresultaten inzetten in de aanpak van COVID-19 bestrijding. We streven naar integratie in, en aansluiting op, de reeds bestaande kennisinfrastructuur.

Binnen INCODA wordt een multidisciplinaire adviesraad opgericht met daarin intensivisten, infectiologen, epidemiologen, CBS, onderzoekers met ervaring in cohortonderzoek, lerende zorgsystemen en public health. Om samenwerking en communicatie met relevante stakeholders te waarborgen wordt het RIVM betrokken en zijn we in gesprek met de GGD.

Corona Dashboard

Amsterdam health & technology institute (ahti) heeft een dashboard ontwikkeld om te kijken naar het verloop van de pandemie binnen groepen mensen met verschillende (demografische) kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, inkomen en migratieachtergrond. Dit kan zowel op geografisch niveau of over tijd.

Bekijk het dashboard hier! 

Het dashboard is een aanvulling en verdieping op de huidige beschikbare gegevens omtrent corona en maakt het mogelijk om een gedetailleerder beeld te krijgen van wie, waar en op welk moment gingen testen, positief testten voor het coronavirus en wie er overleden aan de gevolgen van het virus. De inzichten zullen vragen en hypothesen oproepen. Het dashboard en onderliggende data maken het in sommige gevallen mogelijk om deze vragen te beantwoorden en hypothesen te toetsten. In andere gevallen is vervolgonderzoek nodig met aanvullende data. Je kan zelf met het dashboard aan de slag. Of bekijk een aantal inzichten die wij interessant vonden.

Status van INCODA

De samenwerkende partners hebben een toezegging gekregen van de subsidie door ZonMW en zijn gestart met het project, dat tot eind 2022 zal lopen.

Partners

  • Amsterdam UMC – locatie VUmc (CovidPredict team, projectleider Dr. P.W.G. Elbers)
  • Amsterdam UMC – locatie AMC (afdeling Global health & infectieziekten, projectleider Frank Cobelens)

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Rachel van Beem (Head of Projects).

COVID-19 Dashboard

Ahti ontwikkelt momenteel ook een COVID-19 Zorgdrukrisico dashboard. Lees meer hierover. 

Categorieën: Project

COVID-19 Projects