Corona? Inkomen, leeftijd en achtergrond bepalen je kansen.

Inkomen, leeftijd en migratieachtergrond spelen een grote rol bij zowel het risico op een corona-infectie, als op de ernst van het beloop. Dat is een van de opvallende inzichten uit het onderzoek van het Amsterdam health & technology institute (ahti). Ahti combineerde voor het onderzoek CBS microdata met 16 miljoen GGD testuitslagen en ruim 30 duizend COVID-19 gerelateerde ziekenhuis- en IC-opnames van 2020.

NRC schreef er vandaag een artikel over. Ons rapport vind je hier, en je kunt de data zelf bekijken via dit dashboard.

Rijk vs. arm
Mensen met de laagste inkomens kwamen maar half zo vaak naar een GGD-teststraat voor een test als mensen met de hoogste inkomens. Gemiddeld werd in deze groep één test op iedere 6 personen afgenomen. In de hoogste inkomensgroep was dat één test op drie personen. Mensen met de laagste inkomens testten wel vaker positief áls ze naar de teststraat kwamen: 15,7 keer op elke 100 testen. Voor mensen met een hoger inkomen waren dat er 14 of 13 van elke 100 testen. Ook speelt onder meer leeftijd een rol.

Pandemie bestrijden met data
Deze inzichten kunnen van grote waarde zijn bij het voorkomen en bestrijden van een volgende pandemie. Immers, als je weet waar risicogroepen zich bevinden, kun je ook bedenken waar de druk op de zorg het hoogst zal worden. En of een lockdown wel of niet effect zal hebben.

Ahti maakte voor dit rapport gebruik van CBS microdata om nieuwe informatie boven water te halen. Deze informatie is nuttig voor beleidsmakers en bestuurders die maatregelen bedenken en uitvoeren. Het rapport is onderdeel van de eindrapportage van het door ZonMw gefinancierde INCODA project. Daarnaast heeft ahti contact met het ministerie van Volksgezondheid over het publiek beschikbaar maken van de data.  

 

Meer informatie? Klik hier.

 

Bericht delen