Ahti werkt samen met Thrive Amsterdam aan een ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher. Binnen deze voucher stellen we een regiobeeld op. Dit regiobeeld heeft als doel de omvang en aard van de problematiek rondom mentale gezondheid in Amsterdam beter in kaart te brengen. We hebben onder andere gekeken naar gebruik van basis GGZ binnen Amsterdam.
In Amsterdam werd in 2017 in totaal €14.6 miljoen kosten gemaakt voor basis GGZ. Deze kosten zijn niet gelijk verdeeld over de stad. De totale GGZ kosten per gebied zijn het hoogst in Oud-West/De Baarsjes en De Pijp/Rivierenbuurt.


Figuur 1. Totale basis GGZ kosten (€) per wijkteamgebied in 2017
Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van ahti op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2017).

Verder ingezoomd op de onderliggende wijken, zien we dat de gemiddelde basis GGZ kosten per inwoner vooral hoog zijn binnen de ring. Dit lijkt met name gedreven te worden door een hoog gebruik van basis GGZ in deze gebieden.

       
Figuur 2. (links) Per capita basis GGZ kosten (€) per wijk in 2017.
Figuur 3. (rechts) Prevalentie van basis GGZ gebruik per wijk (per 1000 inwoners) in 2017
Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van ahti op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2017).

Deze verschillen zijn deels te verklaren vanuit verschillen in de populatiesamenstelling. Om hier rekening mee te houden, hebben we vergeleken met een benchmark waarbij we rekening hielden met de samenstelling van de populatie in de verschillende Amsterdamse wijken. Dit hebben we gedaan op basis van vijf kenmerken: leeftijd, geslacht, inkomen van het huishouden, samenstelling van het huishouden en migratieachtergrond. Na benchmarking blijken de verschillen in sommige wijken kleiner te worden, maar de verschillen tussen wijken binnen en buiten de ring blijven aanwezig. Ook hier valt weer op dat er binnen de ring met name meer basis GGZ wordt gebruikt en dat de kosten bij gebruik van basis GGZ niet persé hoger zijn. Een vergelijkbaar beeld werd gezien voor specialistische GGZ.

   Figuur 4. (links) Verdeling meer/minder kosten¹ van basis GGZ o.b.v. grote steden-benchmark (Rotterdam, Den Haag, Utrecht) over wijken in 2017 (per capita, €)
Figuur 5. (midden) Verdeling meer/minder gebruik¹ van basis GGZ o.b.v. grote steden-benchmark (Rotterdam, Den Haag, Utrecht) over wijken in 2017 (per capita, €)
Figuur 6. (rechts) Verdeling meer/minder kosten bij gebruik¹ van basis GGZ o.b.v. grote-steden-benchmark (Rotterdam, Den Haag, Utrecht) over wijken in 2017 (per capita, €)

¹Meer-kosten zijn bepaald door –op wijkniveau– het gerealiseerde gebruik/kosten te verminderen met het verwachte gebruik/kosten op basis van de benchmarkgroep. Er is rekening gehouden met de populatiesamenstelling op basis van geslacht, leeftijd, inkomen van het huishouden, samenstelling van het huishouden en migratieachtergrond.
Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van ahti op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2017)

Afgaande op de Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD Amsterdam rapporteren inwoners van de wijken buiten de ring niet minder mentale problematiek. Het percentage zelf-gerapporteerde matige of ernstige psychische klachten lijkt in deze wijken eerder hoger dan binnen de ring.
Waardoor verschilt het gebruik van basis GGZ in de verschillende wijken in Amsterdam? Zijn de verschillen te verklaren vanuit populatiekenmerken die niet zijn meegenomen in de analyse? Hebben inwoners buiten de ring minder goede toegang tot basis GGZ zorg? Speelt (gebrek aan) aanbod een rol?

Samen met Thrive Amsterdam proberen we meer inzicht te krijgen in (zorggebruik rondom) mentale problematiek in Amsterdam, om zodoende op zoek te gaan naar mogelijkheden om de mentale gezondheid van alle Amsterdammers te bevorderen. Heb je vragen over deze Juiste Zorg op de Juiste Plek voucher, neem dan contact op met Rosan van Zoest. Het volledige regiobeeld is hier te downloaden.

Categorieën: Health InsightsNieuws

Bericht delen