Aan het woord: actie-onderzoeker ‘Burger aan Zet’

“Het voelt vaak ongemakkelijk om mijn eigen data op te vragen, je voelt je al snel een lastige en veeleisende patiënt. Dat gevoel werd alleen maar bevestigd toen mijn arts mij opbelde om te vragen waarom ik mijn medische data wilde hebben. Hij dacht dat ik naar een andere behandelaar wilde overstappen…”- Noor Drie actie-onderzoekers van het ‘Burger aan Zet’ project van Ahti onderzoeken op welke manier je toegang kunt krijgen tot je persoonlijke gegevens die Lees meer…

GelijkGezond

Recent bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uit aan de Nederlandse overheid: er is een brede aanpak nodig om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen, waarbij de focus moet liggen op maatschappelijke oorzaken. Ook wij zien in onze analyses geregeld grote ongelijkheid in de gezondheid en het zorggebruik van Nederlanders. Onze partner GelijkGezond probeert hier verandering in te brengen. GelijkGezond streeft ernaar gezondheidsverschillen te verkleinen door het aantal gezonde levensjaren van mensen in de laagste inkomensgroep Lees meer…

Wijkscan Amsterdam Oud-Oost

In opdracht van de ROHA (Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam) is Amsterdam Oud-Oost met een integrale wijkscan in beeld gebracht. Hierbij is aandacht besteed aan aspecten in het medische en sociale domein, op basis van het 4Domeinen model (4D-model). Ahti ziet grote waarde in wijkscans om huisartsen en medewerkers van het buurtteam vanuit eenzelfde vertrekpunt naar de wijk te laten kijken. Het vormt een middel voor domein overstijgende samenwerking. De volledige wijkscan vind je hier. Enkele Lees meer…

Oversterfte COVID-19-pandemie in kaart gebracht

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie is er aanzienlijke oversterfte geregistreerd. Dat wil zeggen, er zijn meer mensen overleden dan verwacht. Het is de vraag in hoeverre deze oversterfte helemaal komt door COVID-19. Om beter te begrijpen wat er tijdens de COVID-19-pandemie gebeurde in het Nederlandse zorgsysteem, heeft ahti onderzoek gedaan naar het gebruik van ‘medisch specialistische zorg’ tijdens de pandemie. Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw. Wat opvalt is dat er in 2020 ongeveer Lees meer…