Op 1 juni hebben we onze volgende Zorg2025 online bijeenkomst. In deze tijd dat we ons een weg banen uit onze maatschappelijke, COVID-gerelateerde crisis willen we de focus leggen op gezondheidsverschillen. Hoe hangen deze, en hun analyse en aanpak, samen met sociaaleconomische status? Hoe kunnen we daar een positieve verandering in aanbrengen?

Sprekers

We hebben weer drie heel interessante sprekers bereid gevonden hun ideeën uiteen te zetten:

  • Martine Bruijne, Professor of Public Health bij Amsterdam UMC
  • Majorie de Been, Programmamanager Preventie en Zorg bij Pharos
  • Oscar van Dijk, CEO van Medicine Men en Emma een platform voor zorg op afstand

We starten om 16.00 uur en aansluitend is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen welke live beantwoord worden door de sprekers.

Deze bijeenkomst is gratis en registratie is verplicht. Je kunt je aanmelden via Eventbrite.

Over Zorg2025

Ahti organiseert samen met Amsterdam Economic Board, Smart Health Amsterdam, de Rabobank en SIGRA de Zorg2025 bijeenkomsten. Deze ontmoetingsmiddagen zijn gericht op het samenbrengen van zorg- en welzijnsinnovators en professionals, bedrijfsleven, onderzoekers en kennisinstellingen op het gebied van gezondheid en preventie. Het uitgangspunt is om kennis, nieuw onderzoek en innovatieve toepassingen te delen.

Evenementen Homepage-events
Bericht delen