Ahti werkt samen met de Academische Werkplaats Kraamzorg Amsterdam in oprichting aan een ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher. Doel van deze voucher is door middel van een regiobeeld te kijken naar de mogelijkheden voor het verplaatsen van geboortezorg van tweede lijn (het ziekenhuis) naar de eerste lijn (kraamzorg). Eerder publiceerden we hierover een artikel over het gebruik van kraamzorg in Amsterdam.

Binnen het regiobeeld hebben we ook in beeld gebracht hoeveel pasgeboren kinderen volgens de recent gepubliceerde richtlijnen in aanmerking zouden komen voor neonatale hypoglycemie screening. Met deze screening worden pasgeboren kinderen gemonitord op een lage bloedsuikerwaarde in verband met een verhoogd risico daarop. In de richtlijn wordt geadviseerd om verder gezonde pasgeborenen die geboren zijn na een zwangerschapsduur van 35 weken of meer routinematig te screenen op neonatale hypoglycemie bij:

  • prematuriteit (vroeggeboorte), gedefinieerd als kinderen die bij een zwangerschapsduur <37 weken geboren worden
  • pasgeboren kinderen die een laag geboortegewicht hebben voor de zwangerschapsduur (geboortegewicht <P10)
  • kinderen van moeders met diabetes die in de zwangerschap behandeld zijn met bloedsuikerverlagende medicatie (insuline of orale bloedsuikerverlagende medicatie)
  • pasgeboren kinderen die een opvallend hoog geboortegewicht hebben voor de zwangerschapsduur (geboortegewicht >P90)

Binnen het regiobeeld hebben we in kaart gebracht hoeveel pasgeborenen (met een zwangerschapsduur van ≥37 weken) in aanmerking zouden komen voor routinematige neonatale hypoglycemie screening op basis van de laatste drie criteria. In Amsterdam zagen we dat in 2016 1690 kinderen (17% van het totale aantal geboorten) in aanmerking zouden komen voor routinematige screening. Landelijk zou het gaan om ruim 29.000 kinderen, oftewel 18% van het totale aantal geboorten.


Om een idee te krijgen over de gevolgen hiervan voor de zorg en gerelateerde zorgkosten, hebben we een schatting gemaakt van de ziekenhuiskosten gerelateerd aan neonatale hypoglycemie screening. Verder gezonde pasgeborenen en hun moeders verblijven bij deze screening immers minimaal 12-24 uur in het ziekenhuis. Hierbij hebben we verschillende scenario’s uitgerekend, waarbij we verwachten dat 50% tot 70% van de pasgeborenen/moeders gezond zijn en dat hun opnamekosten volledig toe te schrijven zijn aan de neonatale hypoglycemie screening. In het meest gunstige scenario verblijven zij gedurende een korte periode (1 opnamedag), in een ongunstig scenario verblijven zij langer (2 opnamedagen).

In het meest gunstige scenario verwachten we dat er €785.000 aan ziekenhuiskosten gemaakt zullen worden voor neonatale hypoglycemie screening van gezonde pasgeborenen/moeders in de regio Amsterdam (landelijk: bijna 14 miljoen). Bij langer verblijf zou dit op kunnen lopen tot bijna 2,2 miljoen euro in Amsterdam (versus ruim 38 miljoen euro landelijk).

Uit deze analyses zijn een aantal vragen ontstaan waar de samenwerkingspartners verder over kunnen nadenken voor mogelijke vervolgacties. Worden deze kosten terecht in de tweede lijn gemaakt? Of geeft dit mogelijkheden om een deel van de geboortezorg te verplaatsen naar de eerste lijn?

Het volledige regiobeeld kun je bij ons aanvragen. Heb je vragen over deze Juiste Zorg op de Juiste Plek voucher, neem dan contact op met Rosan van Zoest.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen