In 2017 maakten meer dan 60.000 inwoners van Amsterdam gebruik van één of meer WMO-voorzieningen. De totale jaarlijkse uitgaven aan het sociaal domein zijn rond €18 miljard. Van alle individuele domeinen als Jeugd, Onderwijs en Gezondheid en Sport is data bekend en bestaan er al inzichten. Echter is er nog geen integraal inzicht over het gebruik en de klantstromen binnen al deze afzonderlijke kolommen. Dit leidt ertoe dat de effectiviteit van integraal beleid binnen het sociaal domein nog onduidelijk is. Ahti ontwikkelde een Health Dashboard, dat het uitgangspunt is voor het project ‘Zicht & Grip op Sociaal’ van het Cluster Sociaal van gemeente Amsterdam. Ahti bouwde het dashboard, verrijkte het met data en voerde hierin de analyses uitgom opkomende vragen vanuit het beleid te kunnen beantwoorden. Het doel van het project is om beter en integraal zicht te geven op het voorzieningengebruik en klantstromen in het Amsterdamse sociale domein. Het project is in 2019 overgedragen aan de gemeente.

Inzicht krijgen in gebruik WMO-voorzieningen

In 2017 maakten meer dan 60.000 inwoners van Amsterdam gebruik van één of meer WMO-voorzieningen. De totale jaarlijkse uitgaven aan het sociaal domein zijn rond €18 miljard. De samenhang tussen de verschillende takken van het sociale domein is nog onduidelijk en het is dus ook niet bekend in hoeverre een investering in de ene tak de andere tak beïnvloed. De productiegegevens (data) over het voorzieningengebruik leggen ze weliswaar keurig vast in separate kernapplicaties en productiegegevens bewaren ze in datawarehouse-omgevingen van Cluster Sociaal Het probleem is alleen dat deze data niet centraal beschikbaar is voor integrale analyse en onderzoek. De oorzaak hiervoor zijn verschillende technische en organisatorische obstakels en mogelijk juridische en privacy beperkingen ten aanzien van bevoegdheid voor het gebruik van data (doelbinding, privacy). Deze obstakels belemmeren de omslag naar een meer data gedreven of informatie gestuurde beleidsontwikkeling in het Amsterdamse sociale domein. Het project Zicht & Grip op Sociaal heeft als doel om beter en integraal zicht op het voorzieningengebruik en klantstromen in het Amsterdamse sociale domein te geven.

Analyse en visualisatie van data in Zicht & Grip-dashboard

Ahti is met een data-onderzoeker onderdeel van het scrumteam data-analyse. Het team houdt zich bezig met de analyse van de data, het opzetten van een bijbehorende analyseomgevingen de visualisatie van de resultaten. Ahti bouwt en onderhoudt het Zicht & Grip-dashboard waarin alle voorzieningen (aantallen, percentages, kosten) uit alle sociale domeinen gevisualiseerd worden – per gebied, type huishouden, doelgroep, etc. Verder analyseert ahti in samenwerking met andere onderzoekers van OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) de gekoppelde data om opkomende vragen vanuit het beleid te kunnen beantwoorden. Zo zijn bijvoorbeeld inzichten over stapeling van voorzieningen uitgebreid met verbruikskosten.

Status van Zicht & Grip op Sociaal

Het project is gestart in 2018 en in begin 2019 afgerond. Ahti heeft de data-analyses afgerond en het Zicht & Grip-dashboard gebouwd en overgedragen aan afdeling Sociaal Domein van de Gemeente Amsterdam.

Partners

  • Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van Gemeente Amsterdam, Sociaal Domein (Jeugdhulp, Zorg, WPI)
  • GGD Amsterdam

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Rachel van Beem (Head of Projects).

Bericht delen