Wijkscan Amsterdam Oud-Oost

In opdracht van de ROHA (Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam) is Amsterdam Oud-Oost met een integrale wijkscan in beeld gebracht. Hierbij is aandacht besteed aan aspecten in het medische en sociale domein, op basis van het 4Domeinen model (4D-model). Ahti ziet grote waarde in wijkscans om huisartsen en medewerkers van het buurtteam vanuit eenzelfde vertrekpunt naar de wijk te laten kijken. Het vormt een middel voor domein overstijgende samenwerking.

De volledige wijkscan vind je hier. Enkele opvallende inzichten vanuit de wijkscan:

  1. In Amsterdam Oud-Oost wonen relatief veel huishoudens met lage inkomens, bijstand en schulden ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde. Als voorbeeld: in Amsterdam Oud-Oost ontvangt 9.4% bijstand, ten opzichte van 7% gemiddeld in Amsterdam.
  2. In Amsterdam Oud-Oost zien we een opvallend hoog zorggebruik van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde. Dit geldt zowel voor basis GGZ (+16%) als specialistische GGZ (+29%). Ook als we daarbij rekening houden met de samenstelling van de wijk (qua leeftijd, geslacht, herkomst, inkomen en huishoudsamenstelling), zien we dat het GGZ gebruik hoger is dan verwacht.
  3. In medicatiegebruik zien we in Amsterdam Oud-Oost ook de psychische problematiek als terugkerend thema. In Amsterdam Oud-Oost zijn relatief meer gebruikers van antidepressiva en antipsychotica dan gemiddeld in Amsterdam. Rekening houdend met de samenstelling van de wijk, is dit gebruik +5% hoger (antidepressiva) tot +17.5% hoger (antipsychotica) dan verwacht. Mensen met lage inkomens in de wijk horen meermaals tot de relatieve veelgebruikers van antidepressiva.

Meer weten over dit regiobeeld? Zie de volledige wijkscan of mail ons.

Bericht delen