Verslag ahti Connect: ‘Internationalisering: Hoe implementeer je zorginnovaties in het buitenland?’

De afgelopen ahti Connect van donderdag 10 oktober stond in het teken van het implementeren van je zorginnovatie in het buitenland. Het Nederlandse aandeel in de wereldwijde zorguitgaven bedraagt ongeveer 1%. Hierdoor zijn zorginnovaties in onze markt van (slechts) 17 miljoen inwoners vrij snel uitgespeeld. Veel Nederlandse partijen met innovatieve Lees meer…

Bericht delen