Op 9 februari a.s. organiseren de Zorg2025 partners (Amsterdam Economic Board, Rabobank, SIGRA, Smart Health Amsterdam en ahti – Amsterdam health & technology institute) de regionale voorronde voor de Zorginnovatieprijs 2021, regio Noord-Holland & Flevoland. Wil je er online bij zijn? Meld je dan nu aan!

Graag stellen we jullie voor aan de genomineerden. Komende dagen delen we interviews met alle genomineerden. Vandaag de beurt aan Marco Dees van Emma Zorgt.

Wat doet Emma Zorgt?

Emma is een spraakgestuurde digitale zorgassistent, die het mogelijk maakt dat zorgbehoevenden langer veilig en zelfstandig thuis kunnen wonen. Via een smartspeaker kunnen cliënten eenvoudig in contact blijven met naasten en hulpverleners en kunnen ze zich beter redden thuis. Ze checken bijvoorbeeld elke ochtend in om te laten weten hoe het met ze gaat. Maar ze kunnen ook om hulp vragen. Emma begrijpt de urgentie en de betekenis van een hulpvraag en zorgt dat die vraag op de juiste plek landt, waarna mantelzorger of zorgorganisatie de vraag snel en gericht kan opvolgen.

De technologie van kunstmatige intelligentie in combinatie met spraaktechnologie is nieuw, iets wat de laatste 5 jaar een vlucht heeft genomen. “Digital assistance” is de toekomst en wordt wereldwijd gezien als “the next big thing”, net zo belangrijk als de introductie van bijvoorbeeld het internet en van de smartphone. De komende 20 tot 30 jaar gaan we gegarandeerd grote ontwikkelingen zien, die leiden tot synthetisch persoonlijk contact op zeer grote schaal. En al op dit moment heeft Emma Zorgt een grote toegevoegde waarde om zorg op afstand te kunnen leveren aan thuiswonende ouderen.

Een digitale assistent kan enorm veelzijdig zijn. Met spraaktechnologie en kunstmatige intelligentie creëren wij een assistent, die zorgt voor verbinding en gezelschap, maar ook voor begeleiding in het dagritme, voor medicatiebegeleiding, voor bloeddrukmetingen op afstand en voor gecombineerde leefstijlinterventie, waarmee we kunnen bereiken dat mensen langer fit en vitaal blijven.

Een bijzondere uitdaging voor digital assistance is eenzaamheid. Zo’n 1,3 miljoen mensen in Nederland zijn eenzaam. Hoe kun je ze met elkaar verbinden? En hoe kun je kunstmatige intelligentie daarbij laten helpen? Een slimme digitale assistent kan verbinding maken tussen mensen op basis van gedeelde interesses of een gedeelde problematiek.

Voor zorgorganisaties is Emma Zorgt behalve een extra paar handjes (potentieel voor duizenden mensen tegelijk) ook een instrument om het welbevinden van een grote zorgpopulatie te kunnen monitoren. Door de vele dagelijkse check-ins ontstaat een goed beeld van waar de aandacht van een zorgverlener is vereist. Door het verloop van het welbevinden volgtijdelijk in beeld te brengen, kunnen we zien met wie het slechter of beter gaat. En op termijn is het mogelijk om te voorspellen hoe een zorgbeeld zich in de nabije toekomst zal gaan ontwikkelen. Zeer belangrijk waar voorkomen beter is dan genezen.

Team Emma Zorgt

Ons team bestaat uit drie software engineers, onder meer gespecialiseerd in spraaktechnologie en kunstmatige intelligentie. Mijn rol als vierde lid van dit team is om contact te hebben met klanten en hun behoeften te vertalen naar waardevolle oplossingen.

Het ontstaan van Emma Zorgt is een toevallige samenloop van omstandigheden. Ik woonde ooit een presentatie bij over Conversational AI. Ik vond dat heel gaaf en had er meteen een beeld bij dat we hiermee in de zorg veel meer zouden kunnen doen. In de presentatie werd als voorbeeld MyCarer aangedragen, een spraakassistent die was ontwikkeld voor de Alzheimer’s Society in Engeland. Ik moest erachter komen wie dat had ontwikkeld, dus ik ging op zoek. Ik was bereid om ervoor naar Londen te reizen om te kijken hoe we dit in Nederland konden inzetten. Maar tot mijn verrassing bleek MyCarer te zijn ontwikkeld door een paar heel erg slimme jongens in Amsterdam!

Deze Amsterdamse vrienden zijn nu mijn partners. We zijn begonnen door Emma Zorgt als een klein product te ontwikkelen en toen dat aansloeg zijn we met meer organisaties gaan praten om Emma door te ontwikkelen. Samen hebben we grootse plannen voor de toekomst.

Het nut van Emma Zorgt is mij keihard duidelijk geworden toen mijn zorgbehoevende moeder ’s morgens door de thuiszorg op de grond naast haar bed werd gevonden. Ze was ’s nachts gevallen en kon haar alarmknop op haar nachtkastje niet bereiken. Toen ze werd gevonden was de door en door koud en overstuur. Als ze op dat moment Emma Zorgt had gehad, had ze met haar stem om hulp kunnen roepen en was er direct iemand gekomen.

Wat zijn jouw toekomstplannen en -wensen voor Emma Zorgt?

Emma Zorgt is belangrijk, omdat het persoonlijk contact schaalbaar maakt. Emma kan tegelijkertijd vele tienduizenden mensen helpen. Door die schaalbaarheid heeft Emma het vermogen om echt impact te maken op de zorg.

Digitale assistenten gaan belangrijke extra medewerkers worden voor zorgorganisaties. Het langer veilig en zelfstandig thuis wonen wordt vooral gefaciliteerd door organisaties voor thuiszorg en voor aanvullende mantelzorg. Zij zijn daarom onze belangrijkste partners. Voor hen kan Emma van grote betekenis zijn. Als extra handjes, maar ook als een instrument voor sociale en paramedische monitoring en gerichte zorgprognose.

Wat verwacht je van de Zorginnovatieprijs?

Dit is een belangrijke en waardevolle prijs, dus ik heb hier direct veel aandacht aan gegeven. De organisaties en bedrijven die achter deze prijs staan, verdienen die serieuze aandacht.

Ik hoop dat de Zorginnovatieprijs 2021 een podium zal geven aan Emma Zorgt en dat zorgorganisaties open willen staan voor samenwerking met ons. Die samenwerking maken wij bereikbaar via zogenaamde Short Tracks. Dat zijn kortdurende en risicoloze experimentele samenwerkingen, die snel veel informatie opleveren over het effect van Emma Zorgt op cliënten en op de zorgorganisaties zelf.

Het zou geweldig zijn als we via deze Short Tracks steeds nieuwe elementen aan Emma Zorgt kunnen toevoegen, waar vanuit zorgorganisaties behoefte aan is. En dat kan van alles zijn hè, bijvoorbeeld een monitoring app, koppeling met EPD’s, ontwikkeling van een zorgdashboard of integratie van Emma Zorgt in wearables. Alles om patiëntgerichter, slimmer en efficiënter te kunnen werken.

Ik zou graag veel nieuwe Short Tracks willen opstarten met thuiszorgorganisaties en organisaties voor aanvullende mantelzorg. Maar ook met gemeenten die zich afvragen hoe ze hun WMO-cliënten efficiënter en effectiever kunnen helpen.

Samen met zorgpartners als Incluzio en De Zorgcentrale kunnen we hier van grote betekenis zijn. Deze partners hebben inmiddels ervaring met Emma Zorgt opgedaan en beginnen te ontdekken hoe groot het potentieel van digital assistance is.

De essentie van mijn boodschap is dus, ‘laten we energiek samen werken aan slimmere zorg’.

Meer weten over Emma Zorgt? Bekijk de website! Of kom kijken op 9 februari bij de regionale voorronde voor de Zorginnovatieprijs 2021. Meld je aan via Eventbrite. 

Benieuwd naar de andere genomineerden?

Op donderdag en vrijdag delen we interviews met The Clear Health Program en Attendi.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen