We worden allemaal gezonder. Dat dit goed nieuws is, staat buiten kijf. Toch is er ook een keerzijde aan deze ontwikkeling. Het verschil in gezondheid tussen bevolkingsgroepen wordt namelijk groter. Zo blijkt het beleid gericht op het terugdringen van het aantal rokers van de afgelopen jaren bijvoorbeeld het grootste effect te hebben bij mensen met een hoge sociaaleconomische status. Het aandeel rokers in deze groep daalde van 25 naar 10 procent. Dit tegenover een afname van 35 naar 25 procent onder mensen met een lagere sociaaleconomische status. De ahti Connect van afgelopen 4 april stond in het teken van beleidstools die de gezondheidskloof kunnen dichten.

Games inzetten voor een gezonder leven

Jurriaan van Rijswijk

Gastspreker Jurriaan van Rijswijk van Games for Health Europe liet zien dat we heel wat kunnen leren van de gamesindustrie. Als we de gezondheidszorg zien als een spel, valt er veel gezondheidswinst te behalen als we het spel verbeteren. Men kan met games spelenderwijs gezonder gedrag aanleren. Bovendien verlaagt spel het stresshormoon, wat de gezondheid ook weer ten goede komt.

 

Dit vormt het uitgangspunt van het bedrijf &happy dat speltechnieken inzet voor het vergroten van het levensgeluk bij mensen en zo de basis versterkt voor een goede gezondheid. In samenwerking met o.a. sociologen, marketeers, zorgverleners en -afnemers ontwikkelen en testen ze speltoepassingen die bijdragen aan positieve gedragsverandering, het geluksgevoel en het menselijke aspect in de zorg.

Dit doen ze voor uiteenlopende gezondheidsthema’s en doelgroepen. Maar het hoofdingrediënt voor een succesvol effect is altijd hetzelfde: ontwerp het spel vanuit de intrinsieke motivatie van mensen, niet vanuit het gezondheidsdoel dat je wilt behalen. Of om het meer beeldend te zeggen: Als je mensen meer groente wilt laten eten, schotel ze dan niet broccoli met chocoladesaus voor, maar zorg dat ze door het spel indirect gezonder gaan eten.

Persoonsgerichte aanpak met eHealth

Robbert van Bokhoven

De tweede gastspreker, Robbert van Bokhoven van Pharos (programmaleider eHealth4All) voegde hieraan het belang toe van een persoonsgerichte aanpak van eHealth toepassingen. Het blijkt dat de gezondheidskloof onder meer samenhangt met een (digitale) informatiekloof. Zo’n 36% heeft beperkte gezondheidsvaardigheden, 2,5 miljoen is laaggeletterd en 22% heeft weinig of geen digitale vaardigheden (‘digistarter’). De meeste eHealth toepassingen houden hier op dit moment echter geen rekening mee en dat is zonde.

Voor juist deze omvangrijke groep mensen met beperkte vaardigheden is eHealth aantrekkelijk én kansrijk. eHealth heeft alle potentie in zich om de gezondheidskloof te dichten en de zorg letterlijk dichterbij te brengen door het persoonlijker te maken. Een focus op deze groepen is ook logisch omdat zij de meeste problemen met hun gezondheid hebben. Maar hoe maak je eHealth nu toegankelijker voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Geen makkelijke opgave, maar met deze vier voorwaarden wel een stuk bereikbaarder:

1) de informatie is begrijpelijk voor iedereen;
2) eHealth is makkelijk te vinden en te gebruiken;
3) ondersteuning en coaching door professionals bij gebruik;
4) afspraken in lokaal netwerk over inzet eHealth.

De ‘4 stappen naar eHealth4All’ bieden een praktisch handvat om eHealth voor iedereen te laten werken en zo te komen tot een laagdrempelige en persoonsgerichte toegang van preventie en zorg.

Als deze ahti Connect één ding duidelijk maakt is dat maatwerk de sleutel is voor het verkleinen van gezondheidsverschillen en dat een chocoladesaus over de broccoli dus niet bij iedereen even goed werkt.

Je kunt je al aanmelden voor de volgende ahti Connect.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen