Op donderdag 28 november vindt het evenement ‘Strengthening the Life Sciences and Health Community’ plaats in het Amsterdam Health & Technology Center (AHTC) – Paasheuvelweg 25 te Amsterdam. Het evenement start om 13:30 en eindigt om 20:00 met een netwerkborrel.

Life Sciences & Health in Amsterdam

Gemeente Amsterdam werkt vanuit verschillende projecten aan een gezonde stad met gezonde inwoners. Vanaf dit jaar is daar vanwege de komst van EMA extra energie bijgekomen met het actieprogramma ‘Life Sciences en Health Amsterdam’, om o.a. een gezond ecosysteem van samenwerkende partners in gezondheid en AI te stimuleren. Smart Health Amsterdam is hier het resultaat van. In september hebben een aantal kennisinstellingen uit Amsterdam een Memorandum of Understanding getekend om de economische en wetenschappelijke kansen voor Amsterdam optimaal te benutten op het gebied van Life Sciences & Health en AI.

Amsterdam health & technology institute (ahti) is in 2014 opgericht naar aanleiding van een tender van Gemeente Amsterdam om gezondheid en gezondheidszorg te bevorderen, door mensen, technologie en medische kennis met elkaar te verbinden op het gebied van innovatie & ondernemerschap. Eén van de resultaten daarvan is het Amsterdam Life Sciences District, het gebied in Zuidoost waar startups, internationale bedrijven in healthtech en het Amsterdam UMC een ecosysteem vormen. Maar er zijn ook andere gebieden in Amsterdam die ook volop bezig zijn met gebiedsontwikkeling en innovatie binnen het grotere plaatje van Amsterdam: zoals Kenniskwartier/Zuidas, het Science Park en de omgeving Slotervaart/NKI/Sanquin.

Doel van de bijeenkomst
Deze bijeenkomst is georganiseerd om elkaar te leren kennen en elkaar te inspireren in wat er allemaal mogelijk binnen de Life Sciences & Health ecosystemen in de stad. Maar we gaan ook daadwerkelijk aan de slag met het ontwikkelen van een aantrekkelijke propositie van de verschillende gebieden. Ieder gebied heeft z’n eigen focus, maar met z’n allen werken we aan een duidelijk verhaal als Life Sciences & Health community in Amsterdam, met een duidelijke propositie binnen Nederland.

Programma
Bijgaand treft u het programma van de bijeenkomst. We nodigen tijdens het plenaire gedeelte sprekers uit van o.a. Gemeente Amsterdam, ahti, Invest In Holland en Buck Consultants International. Daarna gaan we in groepen uiteen rondom verschillende thema’s: 1. Inhoudelijke richting/focus, 2. ontwikkeling van het gebied & faciliteiten, en 3. Communicatie en community. In deze workshops gaan we per onderwerp met elkaar aan de slag om te werken aan een aantrekkelijke propositie van de verschillende locaties in Amsterdam.

Iedere locatie heeft z’n eigen focus, maar met z’n allen werken we aan een duidelijk verhaal als Life Sciences & Health community in Amsterdam, met een duidelijke propositie binnen Nederland. Wat is daarvoor nodig? Waar staan we nu met de proposities? Welke focus is er en waar kan dat nog verder in worden aangebracht? Wat hebben bedrijven en organisaties nodig? En hoe brengen we dit middels communicatie naar buiten? Welke tools zijn er nu al of welke zijn er nodig? Dit soort vragen zullen we met elkaar behandelen tijdens de workshops.

Na deze sessies presenteert elke groep de uitkomsten en uitdagingen. Er wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Komt u ook?
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan door een mail te sturen aan info@amsterdamlifesciencesdistrict.nl. Of heb je collega’s die op het gebied van inhoudelijke richting / focus, marketing & communicatie of gebiedsontwikkeling & faciliteiten willen meepraten, dan stellen wij het op prijs als je dit evenement met hen zou willen delen!

We zien uit naar een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst!

 

Evenementen Homepage-events
Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam Map
Bericht delen