Om toekomstige zorgprofessionals te trainen in het gebruik van innovatieve technologie en het ontwikkelen van kostenefficiënte oplossingen, heeft ahti een masteropleiding voor de VU ontwikkeld.

De situatie
De huidige veranderingen in het zorgstelsel omvatten een centrale rol voor technologie. Het gebruik van technologie heeft verschillende positieve effecten, waaronder kostenefficiëntie. Technologie kan daarom de druk op personeel en andere middelen verminderen en bijdragen aan een duurzamer gezondheidszorgsysteem.

De uitdaging
Er is een kloof tussen bestaande technologieën en de manier waarop deze optimaal worden benut. Om een ​​effectief gebruik van innovaties te realiseren, is het belangrijk voor zorgprofessionals om te beschikken over voldoende kennis van technologie en het vermogen om nieuwe oplossingen te kunnen ontwikkelen. De meeste professionals van nu zijn echter opgeleid in een periode waarin technologie geen belangrijk onderdeel was van het curriculum.

Het doel van het project
In deze masteropleiding aan de Vrije Universiteit leren studenten over eerstelijnstechnologieën en reflecteren ze op de impact die deze kunnen hebben op de gezondheidszorg. Ze leren ook hoe ze behoeften of kansen uit de gezondheidszorg kunnen omzetten in oplossingen op basis van technologie. Na deze cursus zullen toekomstige professionals kennis hebben van zowel innovatieve technologie als manieren om tot kostenefficiënte oplossingen te komen om de gezondheidszorg in zijn geheel te verbeteren.

Ahti’s rol
De VU heeft ahti gevraagd om de opleiding te ontwikkelen als onderdeel van hun MSc: Management, Policy Analysis en Entrepreneurship in het Health and Life Sciences programma. Na de initiële opzet door ahti ligt de coördinatie van de opleiding nu in handen van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Samenvatting
Naam: Management of Innovative Technologies in the Community based Healthcare (MITCH)
Status: Afgerond
Partner: Vrije Universiteit Amsterdam
Gefinancierd door: ahti en Vrije Universiteit Amsterdam

Our COVID-19 response
Send this to a friend