Elk jaar krijgen tussen de 150 en 200 mensen in Amsterdam de diagnose HIV/AIDS, vaak al in een vergevorderd stadium. Deze ‘late diagnose’ groep is van specifiek belang, omdat het risico om anderen te infecteren relatief hoog is en een succesvolle behandeling moeilijk en kostbaar is. Naar schatting heeft ongeveer 6 procent (zo’n 380 mensen) van alle HIV-geïnfecteerde mensen in de stad nog geen diagnose gekregen.

Het H-TEAM (HIV Transmission Elimination Amsterdam) is een samenwerkingsverband van verschillende lokale partijen en die zich bezighouden met preventie en zorg rondom HIV/AIDS. Samen met het H-Team heeft ahti een project opgezet om HIV-geïnfecteerde personen te traceren die nog niet weten dat zij dit virus met zich meedragen. Dit wordt gedaan door middel van ‘mapping’. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van Geografisch Informatie Systeem (GIS) methodes. We combineren verschillende geografische en demografische gegevens om huidige en toekomstige HIV-infecties en specifieke risicobuurten in Amsterdam in kaart te brengen, de zogenaamde hotspots. Dit zorgt voor een meer gebiedsgerichte aanpak voor het testbeleid, de strategieën en interventies rondom HIV.

In november 2018 zijn de eerste resultaten van deze hotspots modellen door ahti gepresenteerd op het nationale STD/HIV/SEKS congres.

Status en tijdlijn
Het project loopt nog en eindigt in februari 2020.

Projectgrootte (ahti)
Subsidie is toegekend door het MAC Aids Fonds.

Partners
H-TEAM: Amsterdam UMC – locatie AMC, Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD), HIV Monitoring Foundation (SHM), Imperial College London, GGD Amsterdam, SOA Aids Nederland en National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Meer info
Lees meer over het project en de resultaten op de website van het H-TEAM.

Our COVID-19 response
Send this to a friend