Het FIT project heeft als doel om mensen met dementie te helpen om langer thuis te blijven wonen. Met behulp van een online tool, de FIT keuzehulp, kunnen zij samen met mantelzorgers en zorgprofessionals hun thuissituatie bespreken en het best passende hulpmiddel kiezen.

De gezondheidssituatie
Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Daarbij kunnen zowel de persoon met dementie als de mantelzorger gebruik maken van een groeiend aantal technologische hulpmiddelen. Het zoeken naar het juiste hulpmiddel in een winkel of online is echter niet altijd even makkelijk.

De uitdaging
Er zijn duizenden producten en diensten die ondersteuning kunnen bieden bij het thuis wonen met dementie. Maar er is geen ondersteuning beschikbaar om mensen met dementie of hun zorgdragers te helpen bij het maken van de juiste keuze voor de juiste oplossing. Vooral als je hierbij het stadium van de dementie en hun specifieke situatie meeneemt in de beslissing.

Het doel van het project
Het FIT project helpt iedereen (cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals) die op zoek is naar hulpmiddelen voor mensen die thuis wonen met dementie. Met behulp van de FIT-Keuzehulp, een online tool, wordt dit mogelijk gemaakt. Door de zorgvraag op een gestructureerde en systematische manier te specificeren, wordt er richting gegeven aan de zoektocht in het woud aan mogelijkheden en van producten. Hierbij wordt ook gekeken naar de fase van de dementie en de specifieke situatie.

Wat is ahti’s rol:
Het FIT-project is een samenwerkingsverband tussen verschillende kennisinstellingen, zorgorganisaties, bedrijven en belangenverenigingen. Ahti heeft hieraan bijgedragen door:

  • De variabelen in kaart te brengen die relevant zijn om mensen met dementie langer thuis te laten wonen.
  • Een methode te ontwikkelen om de bestaande producten en diensten beschikbaar te stellen die aansluiten op het gedrag, de situatie en de fase van dementie.
  • De betrokken professionals van zorgorganisaties trainen in het gebruik van de keuzehulp.

Samenvatting
Naam: FIT project
Status: Afgerond in 2017
Partners: Hogeschool van Amsterdam, Waag Society, VU Medisch Centrum, VU Universiteit van Amsterdam, TNO, Hilverzorg, Vivium, Amsta, Amsterdam Economic Board
Gefinancierd door: Ministerie van Economische Zaken (Programma TKI)

Our COVID-19 response
Send this to a friend