City Rhythm heeft als doel het gevoel van veiligheid in de buurt te vergroten. Hierbij wordt gekeken  naar hoe verschillende factoren zich tot elkaar verhouden en hoe dit sociale cohesie kan stimuleren. Samen met TU Delft en de Universiteit van Wageningen kijkt ahti hoe ‘ritme’ geïdentificeerd kan worden in kwantitatieve gegevens. Daarbij wordt ook gekeken hoe dit gekoppeld is aan sociale cohesie in een wijk.

De situatie
De manier waarop onderwijs, gezondheidszorg, transport, energiebeheer en vele andere factoren op elkaar betrekking hebben, kan worden beschreven in patronen of ‘ritmes’. Door naar patronen te kijken in plaats van individuele ontwikkelingen gedurende langere tijd, kan een complexe dynamiek in een buurt in kaart worden gebracht.

De uitdaging
Door het afnemen van interviews en het analyseren van gegevens wordt geprobeerd verschillende stadsritmes te identificeren en te vergelijken. Deze inzichten helpen beleidsmakers begrijpen welke factoren sociale cohesie beïnvloeden en hoe het veiligheidsgevoel van mensen kan worden verbeterd.

Het doel van het project
Dit exploratieve onderzoek focust zich op het identificeren van ritmes in bepaalde buurten en hoe deze kunnen worden gebruikt om de lokale beleidsvorming te ondersteunen. Deze aanpak geeft een beter idee welke factoren bijdragen aan een beter gevoel van veiligheid. Op basis daarvan kunnen beleidsmakers passende interventies ontwikkelen.

Wat is ahti’s rol
Ahti maakt data inzichtelijk om complexe situaties beter in kaart te brengen. Zo is het voor beleidsmakers gemakkelijker om deze informatie te gebruiken en aan de gewenste resultaten werken.

Ahti vormt samen met TU Delft en de Universiteit van Wageningen het datateam binnen dit project. Het doel is om ritmes om te zetten in kwantitatieve data en te zien hoe deze zich verhouden tot sociale cohesie in een buurt. Als we kijken naar bepaalde subpopulaties, zoals ouderen of alleenstaande moeders, dan kunnen we de factoren benomen die het ritme in een wijk beïnvloeden.

Samen met TU Delft en medewerkers van zes gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Helmond, Rotterdam, Zaandstad en Zoetermeer) organiseert ahti regelmatig verschillende workshops om de analyse en voorlopige resultaten te valideren. Daarbij stimuleren we de onderlinge samenwerking en ondersteunen we het wederzijds leren tussen de steden. Dit proces zorgt ervoor dat de uitkomst nuttig is voor de daadwerkelijke beleidsvorming in de toekomst.

Partners
TU Delft (Lead Partner)
Alterra, Universiteit van Wageningen
DataLab, gemeente Amsterdam
AMS – Advanced Metropolitan Solutions
Digitale Steden Agenda (DSA), 5 anders steden:
Zoetermeer, Helmond, Den Haag, Rotterdam en Zaanstad

Our COVID-19 response
Send this to a friend