Hypertensie (een hoge bloeddruk) is de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In Nederland heeft bijna 1 op de 3 mensen tussen de 30 en 70 jaar last van een te hoge bloeddruk. Het vroeg opsporen, onder controle houden en behandelen van hypertensie (Cardiovasculair Risico Management) is daarom van cruciaal belang om de volksgezondheid te verbeteren, het aantal sterfgevallen te verlagen en een daling van de zorgkosten te realiseren. Ahti ontwikkelt momenteel twee projecten rondom Cardiovasculair Risico Management (CVRM): DHoTS en ATHENA. In deze projecten speelt digitalisering (e-health) een belangrijke rol om tijd- en kostenbesparend te werken en het zorgproces tussen de patiënt, aanbieder en betaler te bevorderen. We zijn met beide projecten momenteel bezig in gemeente Amsterdam. We werken samen met Amsterdam UMC – locatie AMC, Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam (ROHA) en Heart for Health ICT.

Hart- en vaatziektes zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer één

Wereldwijd zijn hart- en vaatziektes de nummer één doodsoorzaak. Jaarlijks overlijdt bijna een derde van de mensen aan hart- en vaatziekten (Bron: World Health Organization). Ook in Nederland vormen hart- en vaatziekten een belangrijke oorzaak van (vroegtijdige) sterfte en invaliditeit. De zorgkosten rondom hart- en vaatziekten zijn jaarlijks 8,3 miljard euro.

Hypertensie (een hoge bloeddruk) is de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In Nederland heeft bijna 1 op de 3 mensen tussen de 30 en 70 jaar last van een te hoge bloeddruk (bron: RIVM). Het vroeg opsporen, onder controle houden en behandelen van hypertensie (Cardiovasculair Risico Management) is daarom van cruciaal belang om de volksgezondheid te verbeteren, het aantal sterfgevallen te verlagen en een daling van de zorgkosten te realiseren. Bovendien, als de patiënt betrokken is bij dit proces, kan de patiënt zelf de regie voeren over de regulering en kwaliteit van de zorg. Al met al leidt dit tot een gezondere populatie, die meer tevreden is over de zorg die zij ontvangen tegen lagere kosten (triple aim).

Twee projecten rondom CVRM

Om deze uitdaging aan te gaan, ontwikkelt ahti twee samenhangende projecten rondom Cardiovasculair Risico Management (CVRM) die de drie pijlers van de triple aim bevatten. Hierin speelt digitalisering (e-health) een belangrijke rol, omdat tijd- en kostenbesparend kan werken en het zorgproces tussen de patiënt, aanbieder en betaler bevordert. Een andere belangrijke rol is die van de huisarts. In Nederland is de huisarts de eerste contactpersoon in de CVRM-ketenzorg waar je te maken krijgt als je last hebt van een hoge bloeddruk.

1. Amsterdam Telemonitoring and Hypertension Initiative (ATHENA)
In samenwerking met het Amsterdam UMC – locatie AMC en Health for Health ICT, deels gefinancierd door Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health), ontwikkelt en test ahti een zelfmonitoringstool voor patiënten met hypertensie. Hiermee kunnen patiënten thuis hun bloeddruk regelmatig meten. De resultaten van deze metingen worden vervolgens geïntegreerd met een geautomatiseerd triage- en behandelingssysteem op basis van slimme algoritmen. Op deze manier ontvangt de patiënt gepersonaliseerde medicatie en behandeladviezen om de bloeddruk te kunnen reguleren. Dit advies is aangepast op de persoonlijke situatie van de patiënt.

2. Connecting the DHoTS: Digital Health from Technology to Services
De bovengenoemde zelfmanagementtool voor patiënten met hypertensie integreren we ook in de zorgpraktijk en digitale omgeving van de huisarts. Patiënten kunnen hun bloeddruk thuis meten. De zelfmanagementtool stuurt de resultaten van de metingen automatisch door naar de huisarts, waar een gepersonaliseerd advies uit komt. Uiteraard wel met toestemming van de patiënt. Dit proces stelt de huisarts in staat om beter en constanter een oogje in het zeil te houden. De patiënt blijft de baas over zijn/haar eigen gezondheidssituatie. In geval van nood kan de professional het behandelplan bijstellen.

Om een duurzame, efficiënte en effectieve inbedding van deze service in het totale zorgproces tussen de patiënt, professional en betaler te kunnen bewerkstelligen, ontwikkelen wij een Digitaal Gezondheidsplatform. Het platform bevat de operationele, financiële en technische aspecten van de digitale CVRM-zorgservice. Het platform maakt de toekomstige uitbreiding naar andere zorgdomeinen, bijvoorbeeld diabetes, astma en COPD ook mogelijk.

Status van ATHENA en DHoTS

ATHENA: Na de start van DHoTS is de focus van het ATHENA project verschoven naar de wetenschappelijke onderbouwing van het algoritme wat we gaan gebruiken in het huisartsenportaal van DHoTS. Dataverzameling hiervoor moet zorgvuldig en volgens de AVG-richtlijnen gebeuren. Het project duurt daarom tot eind 2020.

DHoTS: Er is een werkend portaal voor huisartsen waar we, door middel van een algoritme (gebaseerd op de NHG richtlijnen), een behandeladvies en risicoscore kunnen tonen. Verder kunnen patiënten door middel van een mobiele applicatie thuis de bloeddruk meten. Voor het ontwikkelen van deze applicatie werkt onder andere Pharos (instituut voor laaggeletterdheid) mee . Inmiddels doen 8 huisartsen met meer dan 130 patiënten mee (dit aantal groeit) en zijn in staat om thuis de bloeddruk te meten . Momenteel ontwikkelen we een website met meer informatie voor huisartsen en patiënten.

Partners

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) steunt het project financieel.

  Wil je meer weten over het project?

  Lees de twee interviews over de hypertension management tool van onze partners:
  Sebastiaan Blok – Innovatiemanager en Onderzoeker
  Steven van de Vijver – Huisarts 

  Lees ook het artikel in Medisch Contact over DHoTS.

  Contact

  Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Rachel van Beem (head of Projects).

  Rachel van Beem
  Head of Projects
  Kunnen we iets voor jou betekenen?

  Zoek jij een partner die jou verder kan helpen met het verkrijgen van inzichten uit data-analyses? Neem dan contact op met Rachel van Beem!

  COVID-19 Projects