Het Buurtziekenhuis is bedoeld om goed te herstellen van medische ingrepen voordat men naar huis gaat. Dit is vooral belangrijk voor ouderen, die tijd nodig hebben om te genezen, maar waar vaak geen complexe zorg bij nodig is.

De gezondheidssituatie
Onderzoek toont aan dat als ouderen een week of langer in een ziekenhuis verblijven, de kans op overlijden binnen zes maanden met 30% toeneemt. Er zijn ouderen die medische zorg nodig hebben na bijvoorbeeld een val. Vaak eindigen zij in een ziekenhuis waar ze eigenlijk niet die specifieke en complexe zorg nodig hebben. Zij hebben echter geen andere plek om naar toe te gaan, vaak door de bezuinigingen op rust- en verzorgingstehuizen.

Wat is het probleem?
Sinds de hervorming van langdurige zorg in 2015, heeft het Amsterdam UMC – locatie AMC een toename van 20% van kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp geconstateerd. Ze worden naar het ziekenhuis gebracht omdat er elders geen voorzieningen zijn om minder complexe zorg te krijgen. Dit leidt vaak tot meer complicaties voor de patiënt. Hieronder valt o.a. verwarring, functionele achteruitgang en spierverlies.

Het doel
Het buurtziekenhuis is bedoeld om de kloof tussen het ziekenhuis en thuis te dichten. Het project is opgezet als pilot in de Amsterdamse wijk Zuidoost. Het heeft als doel minder complexe zorg, die te eenvoudig is voor het ziekenhuis maar te complex voor thuisbehandeling, mogelijk te maken. Hiervoor wordt een meer therapeutische omgeving aangeboden, in de buurt van het huis van de patiënt en zijn of haar sociale contacten. Dit leidt tot een meer gepersonaliseerde aanpak en een beter gebruik van de beschikbare, gespecialiseerde zorg.

Ahti’s rol
Het doel is om ziekenhuizen een beter inzicht te geven in de patiëntenstroom. Ahti visualiseert de data van de Eerste Hulp van het Amsterdam UMC – locatie AMC. Dankzij deze data-analyse kunnen wijkziekenhuizen een beter inzicht krijgen in de instroom van toekomstige patiënten. Op deze manier kunnen zij zich beter en efficiënter voorbereiden.

Samenvatting
Naam: Buurtziekenhuis
Status: Afgerond
Partners: Buurtziekenhuis, Amsterdam UMC
Gefinancierd door: Amsterdam UMC

 

Bericht delen