Bijna 10 procent van de 140.000 kinderen die in Amsterdam wonen, krijgt een vorm van officiële jeugdzorg. In 0,8 procent van de gevallen wordt een kind uit huis geplaatst. Deze situatie is onwenselijk. Om die reden werkt ahti samen met Garage2020 en de gemeente Amsterdam samen aan het ‘blue zones’ project om dit percentage te verlagen.

Wat zijn blue zones?
De algemene definitie van blue zones is een plek waar mensen een langer en beter leven hebben. Op de wereld zijn er vijf blue zones. Onderzoekers proberen te begrijpen waarom dit blue zones zijn. De gemeente Amsterdam en Garage2020 willen dit concept ook bij de jeugdzorg in Nederland toepassen. Binnen dit project worden als ‘blue zones’ gemeentes bekeken op het gebied van specialistische jeugdhulp, -reclassering en -bescherming.

Doel van het project
De samenwerkende partners willen via dit onderzoek inzicht krijgen in het eventuele bestaan van blue zones binnen de jeugdzorg. VWS heeft eind januari 2019 een opdracht verstrekt voor de eerste twee fases van dit project. Door deze opdracht kunnen we analyses doen met data output van het CBS. Met de uitkomsten krijgen we inzicht in het bestaan van blue zones in Nederland op het gebied van de jeugdzorg en de redenen hierachter. Daarbij wordt er o.a. gekeken naar waar in Nederland de jeugdzorg het best bereikbaar is, er weinig uithuisplaatsingen zijn en de kwaliteit van de jeugdzorg optimaal is.

De uitdaging
De analyses worden op gemeenteniveau gemaakt. Dit betekent dat er rond de 380 gemeentes geanalyseerd worden. In fase 1 wordt er gekeken welke gemeentes, op basis van CBS-microdata, in aanmerking komen voor blue zones in jeugdzorg. In fase 2 worden de potentiële blue zones verder geanalyseerd op basis van hoe goed het systeem werkt door o.a. kwalitatief onderzoek. De blue zones die een goed werkend systeem hebben, gaan naar de laatste fase waar we kijken welke sociale factoren bijdragen aan een gezonde gemeente. De geanalyseerde blue zones worden als best practices gebruikt zodat andere gemeentes hun systeem binnen jeugdzorg kunnen verbeteren.

Partners
Garage2020, de gemeente Amsterdam en Spirit.

Status
Gestart in 2018 en het project loopt nog.

Op 16 april zijn de eerste resultaten van het Blue Zones project gepresenteerd op het evenement ‘Samen toekomst maken, anders innoveren in het jeugddomein’. Download de eerste resultaten.

Bericht delen