Veranderende demografie, de toename van chronische ziekten en een groeiende vraag naar zorgdiensten zorgen voor een voortdurende druk op de zorgbudgetten. Het zorgstelsel in Nederland is aan het veranderen. De focus ligt meer op een maatschappelijke benadering, de zogenaamde participatie. Technologie alleen behoort niet tot de oplossing voor duurzame zorg. In Amsterdam worden nieuwe multidisciplinaire benaderingen ontwikkeld.

De uitdaging
De transities binnen de langdurige en geestelijke zorg in Nederland zijn begonnen in 2015. Dit zorgde ervoor dat beleidsmakers, zorgprofessionals en burgers voor grote uitdagingen kwamen te staan. Tegelijkertijd ontstonden er mogelijkheden om verandering teweeg te brengen door middel van data-onderzoek of door mensen te stimuleren om met hun eigen oplossingen te komen.

Wij geloven dat een samenwerkingen tussen de burger, medische en sociale zorg essentieel is om veranderingen teweeg te brengen die door de gezondheidszorg worden beoogd. De stad Amsterdam, met haar typische verstedelijkte en open bevolking, en uitmuntende bronnen van data, is een ideale plek om een multidisciplinaire benadering op gedecentraliseerd niveau te ontwikkelen en te versterken.

Het doel van het project
‘Wijkbrede Aanpak’ is een trainingsprogramma dat lokale gezondheidsmedewerkers en -vrijwilligers helpt bij het stellen van de juiste prioriteiten in de lokale context. Het programma is gebaseerd op de coördinatie van de zorg en leidt professionals van verschillende specialismen op om samen te werken met de burgers. Door verschillende ervaringen en kennis van de buurt te combineren met inzichten via beschikbare gegevens, kunnen organisaties zich richten op de meest relevante actiepunten, specifiek voor hun eigen wijk.

Ahti’s rol
Ahti startte het programma, ontwikkelde de inhoud en werkte samen met de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid om deze pilot te starten. We gebruiken onze expertise op het gebied van training, educatie en data om de deelnemers te helpen met samenwerken om prioriteiten in hun eigen buurt te kunnen benoemen en aan te pakken. Het programma zorgt voor een efficiëntere, effectievere en op maat gemaakte benadering van duurzame oplossingen in de gezondheidszorg.

Samenvatting:
Naam: Wijkbrede Aanpak
Status: Afgerond
Partner: Gemeente Amsterdam en Zuid
Gefinancierd door: Gemeente Amsterdam
Publicaties: Approach, gebiedsplan Amsterdam Oud Zuid

Our COVID-19 response
Send this to a friend