Oversterfte COVID-19-pandemie

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie is er aanzienlijke oversterfte geregistreerd. Dat wil zeggen, er zijn meer mensen overleden dan verwacht. Het is de vraag in hoeverre deze oversterfte helemaal komt door COVID-19. Om beter te begrijpen wat er tijdens de COVID-19-pandemie gebeurde in het Nederlandse zorgsysteem, heeft ahti onderzoek gedaan naar het gebruik van ‘medisch specialistische zorg’ tijdens de pandemie. Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

Wat opvalt is dat er in 2020 ongeveer 10% minder niet-COVID-19-gerelateerde ziekenhuiszorg is gebruikt. Hierbij ging het grotendeels om niet-urgente zorg. Daarnaast zien we dat voornamelijk mensen in ‘kwetsbare groepen’ (onder andere mensen met lage inkomens of mensen met een migratieachtergrond) minder gebruik maakten van zorg dan mensen in niet-kwetsbare groepen. Ten slotte blijkt dat deze patronen verschillen per medische diagnosegroep.

Deze resultaten zijn belangrijk, niet alleen om de oorzaken van oversterfte (op de lange termijn) beter te begrijpen, maar ook omdat ze kunnen helpen bij het aanpakken van ongelijkheden in zorggebruik tijdens de COVID-19-pandemie, bijvoorbeeld rondom inhaalzorg. Een samenvatting van de resultaten vind je hier. Geïnteresseerd in de cijfers hierachter? Neem hier een kijkje!

 

Bericht delen