Amsterdam health & technology institute (ahti) heeft een dashboard ontwikkeld om te kijken naar het verloop van de pandemie binnen groepen mensen met verschillende (demografische) kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, inkomen en migratieachtergrond. Dit kan zowel op geografisch niveau of over tijd.

Bekijk het dashboard hier! 

Wat laat dit dashboard zien en waarvoor kan het worden gebruikt?

Het dashboard is een aanvulling en verdieping op de huidige beschikbare gegevens omtrent corona en maakt het mogelijk om een gedetailleerder beeld te krijgen van wie, waar en op welk moment gingen testen, positief testten voor het coronavirus en wie er overleden aan de gevolgen van het virus. De inzichten zullen vragen en hypothesen oproepen. Het dashboard en onderliggende data maken het in sommige gevallen mogelijk om deze vragen te beantwoorden en hypothesen te toetsten. In andere gevallen is vervolgonderzoek nodig met aanvullende data. Je kan zelf met het dashboard aan de slag, maar hierbij alvast een paar inzichten die wij interessant vonden:

Inzicht in verloop van het aantal testen en positief geteste personen binnen verschillende deelgroepen van de Nederlandse bevolking

De testdata bevat circa 85% van de positieve testuitslagen en bevat geen informatie over de testen afgenomen bij (zorg-)instellingen of private testklinieken.

Hieronder zie je het effect van ‘Dansen met Janssen’ op 12 juli 2021.

Nieuwe data toegevoegd: doodsoorzaak COVID-19

We hebben ook data van overleden personen met als doodsoorzaak COVID-19 of vermoeden van COVID-19 toegevoegd (periode 1 juni 2020 tot 31 december 2020).

We zien opvallende verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam (figuur boven). Het aantal COVID-gerelateerde overlijdens (per 100.000 inwoners) is in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aanzienlijk hoger dan in de Veiligheidsregio Amsterdam. En dat fenomeen houdt stand als we kijken binnen specifieke inkomensgroepen, leeftijdsgroepen of migratieachtergronden. Het lijkt dus niet direct een gevolg te zijn van de verschillen in populatiesamenstelling. Maar waarvan dan wel?

Daarnaast zien we de bekende ongelijkheid in gezondheid terug in onze data: bij lagere inkomens is het aantal overlijdens per 100.000 inwoners aanzienlijk hoger dan bij hogere inkomens (figuur onder).

De visualisaties zijn gebaseerd op eigen berekeningen van Amsterdam health & technology institute (ahti) op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die beschikbaar zijn voor onderzoeksorganisaties met een licentie. Resultaten komen alleen buiten de beveiligde omgeving na controle van CBS op onthullingsrisico, data gebruikt voor deze tool is dus geanonimiseerd.

Ontwikkeling van dit dashboard is door ahti op eigen titel uitgevoerd en onderdeel van het ZonMW project “Initiative Covid-19 Data” (INCODA, ZonMw- 10430022010019). Bekijk de button “Beschrijving van de data” in het hoofdmenu voor een beschrijving van de data.

Contact

Wil je meer weten over dit project? Of wil je zelf met de data aan de slag of samenwerken om inzicht te krijgen in jouw (zorg)data? Neem dan contact op met Rachel van Beem.

 

Bericht delen