Ahti werkt samen met de Community of Care Midden-Gelderland (COCMG) aan een ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher. De COCMG is een nieuwe samenwerking tussen partijen die zich inzetten voor gezondheid en welzijn van inwoners van regio Gelderland Midden. Partijen die allen afzonderlijk goede dingen doen rond preventie, maar die ervan overtuigd zijn dat ze door hun krachten te bundelen, het samen nog beter kunnen. Vanuit de 4 waarden gelijke kansen, verbinding, diversiteit en ontwikkeling zijn meerdere doelstellingen opgesteld, zoals het terugdringen van gezondheidsverschillen en nastreven van een cultuur waarin inclusiviteit en handelen vanuit eigen behoefte wordt gekoesterd. Een van de doelgroepen zijn jongeren.

In de Juiste Zorg op de Juiste Plek voucher maken we gezamenlijk een regiobeeld om zorggebruik voor mentale problematiek onder jeugdigen in de regio in kaart te brengen. Als eerste stap hebben we in kaart gebracht hoe de populatie jeugdigen in de regio eruit ziet.

Populatie jeugdigen in beeld

Binnen dit regiobeeld hebben we in kaart gebracht hoe de populatie jeugdigen (0 t/m 24 jaar) in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) eruit ziet en hoe dit verschilt ten opzichte van Nederland als geheel. Karakteristieken waarnaar we gekeken hebben zijn leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, inkomen en huishoudensamenstelling. Hierin valt bijvoorbeeld op dat er in de VGGM minder jeugdigen met een migratieachtergrond wonen dan gemiddeld in Nederland. Ook wonen er -in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde- minder jeugdigen in een eenoudergezin. Daarbij is er een sterke variatie in de verdeling van de verschillende karakteristieken tussen de onderliggende gemeenten in de regio.

Figuur 1. Verdeling van de populatie van 0 t/m 24 jaar naar migratieachtergrond in de VGGM en onderliggende gemeenten (%, 2018)

Specifieke subpopulaties in beeld

Enkele subpopulaties hebben we in meer detail in beeld gebracht. Zo hebben we specifiek ingezoomd op jeugdigen die in een eenoudergezin met een laag inkomen wonen. In de regio gaat het in totaal om ruim 8000 jeugdigen. Hoewel zij slechts 4% van de totale populatie vormen, is hun aandeel in jeugdzorggebruik vele malen hoger.

Figuur 2. Aandeel van jeugdigen in een eenoudergezin met een laag inkomen binnen de totale populatie jeugdigen in de VGGM en hun aandeel in verschillende vormen van jeugdzorggebruik in de regio (%, 2018)

Hoe kunnen we deze inzichten inzetten om jeugdigen in de regio het best te ondersteunen en mentale problematiek te voorkomen? Hier denken we samen met de Community of Care Midden-Gelderland en partners over na. Ook brengen we samen in beeld hoe het zorggebruik voor mentale problematiek eruit ziet onder jeugdigen in de regio. Daarover vertellen we in een volgend artikel meer.

Wilt u ook zo’n regiobeeld voor uw gemeente of organisatie?

Heb je vragen over deze Juiste Zorg op de Juiste Plek voucher of wil je het volledige regiobeeld inzien? Neem dan contact op met Rosan van Zoest om de mogelijkheden te bespreken! Of bel ons op 020-3031050.

 

*1 De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) omvat de volgende gemeenten: Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Categorieën: Health InsightsNieuws

Bericht delen