Ahti werkt samen met de Community of Care Midden-Gelderland (COCMG) aan een ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher. De COCMG is een nieuwe samenwerking tussen partijen die zich inzetten voor gezondheid en welzijn van inwoners van regio Gelderland Midden. Partijen die allen afzonderlijk goede dingen doen rond preventie, maar die ervan overtuigd zijn dat ze door hun krachten te bundelen, het samen nog beter kunnen. Vanuit de 4 waarden gelijke kansen, verbinding, diversiteit en ontwikkeling zijn meerdere doelstellingen opgesteld, zoals het terugdringen van gezondheidsverschillen en nastreven van een cultuur waarin inclusiviteit en handelen vanuit eigen behoefte wordt gekoesterd. Een van de doelgroepen zijn jongeren.

In de Juiste Zorg op de Juiste Plek voucher maken we gezamenlijk een regiobeeld om zorggebruik voor mentale problematiek onder jeugdigen in de regio in kaart te brengen. Eerder namen we de populatiekenmerken van jeugdigen in de regio onder de loep. Nu brengen we ook hun zorggebruik voor mentale problematiek in kaart. Hoe verschilt dit zorggebruik per sub regio? In welke populatiegroepen zien we een opvallend hoog of laag zorggebruik voor mentale problematiek? Hieronder een kleine greep uit de analyses.

GGZ gebruik onder jongvolwassenen in beeld

Onder jongvolwassenen in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) zien we hogere kosten binnen de basis GGZ en lagere kosten binnen de specialistische GGZ dan verwacht. Er is een sterke variatie in zorggebruik tussen de verschillende gemeentes in de VGGM. Zo zien we in de gemeente Arnhem zowel meer dan verwachte kosten voor basis GGZ als specialistische GGZ zonder verblijf onder jongvolwassenen. Ook binnen gemeentes zien we variatie in zorgkosten, bijvoorbeeld wanneer we inzoomen op wijkniveau. Zo zien we in de gemeente Arnhem dat de zorgkosten voor specialistische GGZ zonder verblijf vooral hoger zijn dan verwacht in de wijken in en rondom het centrum. Dit komt met name door meer gebruikers van specialistische GGZ zonder verblijf dan verwacht; gebruikers van deze zorgvorm maken in de gemeente Arnhem juist doorgaans lagere kosten dan verwacht.

Figuur 1. Meer/minder gebruik van specialistische GGZ zonder verblijf in de leeftijdsgroep 18 t/m 24 jaar per wijk in de gemeente Arnhem (€, per capita, 2018)

Figuur 2. Meer/minder kosten bij gebruik2 van specialistische GGZ zonder verblijf in de leeftijdsgroep 18 t/m 24 jaar per wijk in de gemeente Arnhem (€, per capita, 2018)

Daarnaast hebben we ook in kaart gebracht welke groepen jongvolwassenen opvallend veel of weinig gebruik maken van specialistische GGZ zonder verblijf. Jongvolwassenen in de VGGM waarin we het hoogste gebruik zien zijn vaker vrouw, met een Nederlandse achtergrond en een laag inkomen. Het laagste gebruik van specialistische GGZ zonder verblijf zien we onder jongvolwassen mannen met een migratieachtergrond.

Gebruik van psychofarmaca in de VGGM-regio

In de VGGM zien we een hoger gebruik van medicatie bij ADHD dan verwacht onder jeugdigen (0 t/m 24 jaar). Dit geldt voor vrijwel alle gemeenten in de regio.

Figuur 3. Vergelijking van werkelijke en verwachte medicatiegebruik2 voor ADHD in de leeftijdsgroep 0 t/m 24 jaar per gemeente in de regio VGGM (ratio, 2018)

Het hoogste gebruik van ADHD medicatie onder jeugdigen in de VGGM zien we onder jongens met een Nederlandse achtergrond uit huishoudens met lage inkomens. Voor een groot deel betreft dit de leeftijdsgroep 12 t/m 17 jaar.

Jeugdzorggebruik in beeld

Onder VGGM-inwoners van 0 t/m 17 jaar zien we meer gebruik van jeugdhulp met/zonder verblijf dan verwacht. Het gebruik van jeugdhulp (zonder verblijf) varieert sterk tussen de verschillende gemeenten.

Figuur 4. Vergelijking van werkelijk en verwacht gebruik2 van jeugdhulp zonder verblijf in de leeftijdsgroep van 0 t/m 17 jaar per gemeente in de VGGM (ratio, 2018)

Het hoogste gebruik van jeugdhulp zonder verblijf zien we onder jeugdigen met een Nederlandse achtergrond die veelal in eenoudergezinnen met lage inkomens wonen.

Hoe kunnen we deze inzichten inzetten om jeugdigen in de regio het best te ondersteunen en mentale problematiek te voorkomen? Het volledige regiobeeld bevat nog veel meer aanknopingspunten om in dialoog te gaan. Samen met de Community of Care Midden-Gelderland en partners denken we hierover na.

Lees ook ons vorige artikel over mentale gezondheid onder jongeren in Midden-Gelderland.

Wilt u ook zo’n regiobeeld voor uw gemeente of organisatie?

Heeft u vragen over deze Juiste Zorg op de Juiste Plek voucher of wilt u het volledige regiobeeld inzien? Neem dan contact op met Rosan van Zoest om de mogelijkheden te bespreken!

 

*1 De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) omvat de volgende gemeenten: Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Categorieën: Health InsightsNieuws

Bericht delen