Op 3 april stemde de gemeenteraad in met het voorstel van wethouder van Economische Zaken Udo Kock om 2,4 miljoen euro te investeren om Amsterdam centrum te maken van gezondheid in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI). Om dit te bereiken werkt de gemeente Amsterdam aan de versterking van een Life Sciences & Health (LSH) hub. Doel is meer economische activiteit en werkgelegenheid, én verbetering van zorg.

We vroegen de wethouder Kock om een reactie op de plannen van Gemeente Amsterdam.

1.De gemeenteraad heeft net ingestemd met een investering van 2,4 miljoen om meer bedrijvigheid in de gezondheidstechnologie aan te trekken. Samen met de komst van EMA is het Life Science and Health programma een unieke kans voor Amsterdam. Waarom is het belangrijk dat Amsterdam in deze sector investeert?

Amsterdam zit in de lift en de aantrekkingskracht is enorm. Ook voor LSH bedrijven, dat merken we nu al. Tegelijkertijd is de Nederlandse economie in het algemeen en de Amsterdamse economie in het bijzonder door haar open karakter en internationale verbondenheid kwetsbaar voor onzekerheden die zich buiten ons ontwikkelen. Denk hierbij aan Brexit, toenemend protectionisme in de wereldeconomie of de financiële disbalans in de eurozone. Het is dus allerminst zeker dat de huidige economische wind in de rug nog lang aanhoudt, een reden om nú te investeren in de structuur van de Amsterdamse economie en die van de regio om deze weerbaar te maken voor de volgende economische crisis.

Amsterdam is een geschikte stad voor een LSH-hub. De stad en de regio tellen al 300 bedrijven binnen de Life Sciences & Health sector, en dit aantal groeit. Daarnaast hebben we drie topinstituten in Amsterdam: de twee ziekenhuizen van het Amsterdam UMC en het NKI/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Tenslotte heeft Amsterdam een gunstig vestigingsklimaat voor internationale bedrijven door de goede internationale bereikbaarheid, door beschikbaarheid van (ook Engelstalig) talent, een hoge internetsnelheid, door focus op start-ups en innovatie en door een goed leefklimaat.

Maar ondanks de goede basis komt, met alle internationale concurrentie om ons heen, zo’n LSH-hub er niet vanzelf. Daarom komt Amsterdam met een Life Sciences & Health Actieprogramma voor de hele regio, om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de unieke kans die de komst van EMA biedt.

2. Het plan sluit aan bij de nieuwe trend om te werken aan health / gezondheid, niet alleen gezondheidszorg. Dit is een belangrijke verschuiving. Deze insteek is integraal verbonden met data en AI. Hoe kunnen data hier juist een rol spelen om de gezondheid van Amsterdam en haar inwoners gezonder te maken? Hoe en waar sluit dit aan bij andere krachten in Amsterdam?

We zien binnen de LSH sector een transitie naar data-gedreven partijen. Innovatie komt in toenemende mate van ook deze bedrijven, die vaak grote hoeveelheden data verwerken en daarmee de zorg in brede zin verbeteren. Niet alleen door te werken aan nieuwe medicijnen, maar ook bijvoorbeeld door het maken van besluitvormingsmodellen en de aandacht voor levensstijl en preventie. Amsterdam is al bekend om haar expertise op het gebied van AI, met toponderzoekers, instituten en bedrijven (onder andere Google Brain en Adyen) en diverse congressen zoals de World Summit AI.

Ook in de praktijk merk je steeds meer van de crossover tussen data en health: de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht bijvoorbeeld organiseert onder andere living labs en experimenteert op lokaal niveau met het gezonde ondernemersplatform.

Juist nu er steeds meer verbindingen ontstaan tussen Data Sciences en Life Sciences is dit een moment om als Amsterdam, een regio die goed is in cross-overs en innovatie, voor een AI / Datasciences /Health profiel te kiezen.

3. Hoe gaat de burger deze innovatie merken? Kan de uitvoer van dit plan in Amsterdam als living lab burgers als eerste profijt geven?

Natuurlijk: Amsterdam profiteert nu al van de kwaliteit van haar instituten zoals bijvoorbeeld het NKI/AvL. De zorg die daar wordt gegeven aan Amsterdamse patiënten is juist zo goed, omdat het NKI een instituut is van wereldniveau en veel talent aantrekt. En meer aandacht voor gezondheid komt de Amsterdammer zeker ten goede.

Amsterdam en de regio zijn goed in zowel het verzamelen en analyseren van data, als op een aantal medische gebieden. Door slim gebruik van deze gezondheidsdata, bouwen we aan de kennis om zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven.

4. Met welke bedrijven zou u een ‘droomstart’ willen maken? Welke bedrijven zouden goed in het ideale plaatje passen?

We willen graag innovatieve bedrijven die zullen bijdragen aan een sterk LSH cluster. Iets wat bij uitstek zou bijdragen aan het ecosysteem hier is een internationale incubator voor innovatieve LSH startups die willen opschalen. Een dergelijke partij kan alles wat er in de stad gebeurt op het gebied van life sciences & health met elkaar verbinden en als het ware een spil zijn in het netwerk tussen de startups en scale-ups, corporates, medische instituten en kennisinstellingen. En zo’n incubator zal de innovaties in data en AI kunnen versnellen.

5. Over 5 á 10 jaar als alles is gelukt, hoe ziet dit domein, deze sector er dan uit in Amsterdam? Waar staan we dan?

Een bloeiende en groeiende LSH sector, waar bedrijven, kennisinstellingen, investeerders, talent, burgers/patiënten en overheid elkaar goed weten te vinden: een inclusief en verbonden ecosysteem. Waar bedrijven zich graag vestigen en ruim voldoende mogelijkheden zijn voor talent om te werken, nieuwe startups op te starten en onderzoek te doen. Dat betekent vooral veel nieuwe banen voor Amsterdammers. En meer innovatie en daarmee nog betere zorg voor bewoners.

Download het plan op de website van Gemeente Amsterdam.

Een unieke kans voor de stad
Het Amsterdam health & technology institute (ahti) juicht de stap zeer toe. “De investering in Life Sciences & Health is een unieke kans voor de stad,” zegt Michiel Heidenrijk, directeur van ahti. “Het gaat hier echt om een 21ste eeuw benadering van gezondheid en zorg. Een data gedreven aanpak, niet alleen voor de zieken, maar ook om te werken aan het bevorderen van gezondheid. Er moet een model komen waarin we data in het voordeel laten werken voor de hele groep. Nu is er een, vaak terechte, angst dat data wordt gebruikt om te differentiëren binnen de groep, waarmee we gezondheidsverschillen vergroten. De grote uitdaging is om zorg beter te maken en te personaliseren, maar tegelijk de gehele groep ervan te laten profiteren. Nu zien we bijvoorbeeld dat lager opgeleide mensen gemiddeld 15 jaar langer ziek zijn en 6 jaar eerder overlijden. Dit is een mega ongelijkheid. Wij geloven erin dat we met een data gedreven publiek-private samenwerking binnen het sociale domein (van schuldsanering tot de medische zorg), tot innovatieve oplossingen kunnen komen die hard nodig zijn om ons zorgstelsel toekomstbestendig te maken én de zorg weer volledig te richten op de eindgebruiker, de burger.”

Over ahti
Ahti brengt partijen bij elkaar om te werken aan innovatie en ondernemerschap in de zorg met datagedreven projecten. Met ons uitgebreide netwerk in de zorg en het bedrijfsleven helpen we zorgbetalers, -partijen en ondernemers om concrete oplossingen te bedenken voor betere kwaliteit van zorg en hogere patiënttevredenheid tegen lagere kosten. Ahti werd opgericht in 2014 met steun van de gemeente Amsterdam, met als doel het creëren van een levendig ecosysteem voor healthtech innovatie en ondernemerschap in Amsterdam. Samen met partners brengen we healthtech bedrijven en organisaties naar het Amsterdam Life Sciences District, een inspirerende omgeving voor open innovatie.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen