Juiste Zorg op de Juiste Plek’  is een initiatief van ZonMw waarbij ingezet wordt op een revaluatie en herinrichting van zorgprocessen om zo overbodige en onnodig dure zorg te voorkomen. Zij stellen het dagelijks functioneren van de mens weer centraal en maken de zorg toekomstbestendig. De drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek zijn (duurdere) zorg voorkomen, zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren, en zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten. Ahti is een van de partijen die bijdraagt aan deze doelstellingen door met onze data-expertise (regionale) inzichten te bieden aan beleidmakers. In 2019 werkten wij aan twee vouchers en in 2020/2021 werkten wij aan vijf vouchers binnen het ZonMW subsidie programma.

JZOJP-projecten 2019

In 2019 werkten we aan de volgende projecten:

Community of Care Gelderland-Midden/Rijnstate: Ahti probeert met data-analyse inzicht te krijgen in welke vraagstellingen en bijbehorende data relevant zijn in de onderbouwing van de verschillende problematiek die in de regio Gelderland-Midden/Rijnstate speelt. Daarbij identificeren we de thema’s die op het gebied van preventie zouden kunnen worden aangepakt.

Wijkdata in Utrecht: In opdracht van UMC Utrecht proberen we de samenwerking te stimuleren tussen professionals in de eerstelijns zorg, het sociale domein, de stad en het publieke domein. Dit doen we door bestaande data te combineren, relateren en uit te wisselen om zo de gezamenlijke kennis van de partijen te vergroten. Ook beogen we de behoefte voor ondersteuning/zorg te voorspellen en regionale zorg te verbeteren. We werken samen met het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde.

JZOJP-projecten 2020/2021

In 2020/2021 werkten we aan de volgende projecten:

Thrive Amsterdam Mentaal Gezond

Samen met de GGD Amsterdam werkt ahti binnen dit project aan het bevorderen van de mentale gezondheid van Amsterdammers en om hun mentale veerkracht te vergroten. Aan de hand van CBS-microdata brengen we de problematiek rondom dit onderwerp in kaarten definiëren we de prioriteiten voor interventies.

Lees meer over de uitkomsten van deze voucher:

Stadsbrede Aanpak Ouderenzorg Amsterdam (met Bianca Buurman)

De Stadsbrede Aanpak Ouderenzorg wil nu en in de toekomst de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg waarborgen voor alle ouderen die dit nodig hebben. Binnen de voucher ligt de opdracht voor ahti om het onderwerp in kaart te brengen en om over de verschillende lijnen en financiële regelingen heen patronen te ontdekken.

Academische Werkplaats Geboortezorg

De Academische Werkplaats richt zich op transmurale initiatieven binnen de geboortezorg en focust zich op de mogelijkheden om ziekenhuiszorg te verplaatsen naar de thuisomgeving. Daarvoor voert ahti een analyse uit met CBS-microdata als nulmeting en om een context te verschaffen waarbinnen deze transitie zou kunnen plaatsvinden.

Lees meer over de uitkomsten van deze voucher:

Kansrijke Start Amsterdam

Omdat er nog steeds grote verschillen bestaan tussen Amsterdamse wijken wat betreft overlevingskans bij geboorte, werkt dit samenwerkingsverband om elk kind in Amsterdam een kansrijke start te bieden. Ahti verricht binnen de voucher een analyse om de onderliggende sociale en medische factoren uit te lichten.

Lees meer over de uitkomsten van deze voucher:

– Community of Care Gelderland-Midden

Ahti heeft een vijfde voucher opdracht binnengehaald voortbordurend op de relatie met het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. We richten ons op het mentaal welbevinden van jongeren in de regio op basis van CBS-microdata.

Lees meer over de uitkomsten van deze voucher: 

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact op met Rosan van Zoest (Projectleider).

Rosan van Zoest
Director operations & Project leader
Kunnen we iets voor jou betekenen?

Zoek jij een partner die jou verder kan helpen met het verkrijgen van inzichten uit data-analyses? Neem dan contact op met Rosan van Zoest!

Bericht delen