Ahti werkt samen met de coalitie Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam aan een ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher. De coalitie Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam heeft als doel elk Amsterdams kind de best mogelijke start in het leven te geven en daarmee een optimale kans op een veilige, gezonde en kansrijke toekomst. Hierin zijn de eerste 1000 dagen cruciaal. In augustus verscheen hierover o.a. een artikel in het NRC.

In de Juiste Zorg op de Juiste Plek voucher maken we gezamenlijk een regiobeeld om jonge kwetsbare kinderen in kaart te brengen in de regio Amsterdam. Welke factoren voor kwetsbaarheid zien we in de regio Amsterdam? Welke gezinsproblematiek zien we en waar wonen deze kinderen? Hoe is zorggebruik rondom de geboorte verdeeld over de regio en zien we verschillen in indicatoren voor een ‘slechte’ start bij de geboorte?

Risicofactoren voor kwetsbaarheid

Als eerste stap hebben we in kaart gebracht welke risicofactoren voor kwetsbaarheid we in 2017 zien in de gezinnen van kinderen in de leeftijd van nul tot en met twee jaar. Risicofactoren die we hierin hebben meegenomen zijn samenstelling van het gezin, inkomen van het huishouden, deelname aan wettelijke schuldhulpsanering, mentale problematiek en chronische ziekte bij de ouder(s). Hierin valt op dat in Amsterdam relatief veel eenoudergezinnen wonen, vergeleken met Nederland. Ook zien we in Amsterdam relatief veel gezinnen met lage inkomens.

Risicofactoren voor kwetsbaarheid in gezinnen met kinderen van 0 t/m 2 jaar in Amsterdam en Nederland in 2017 (%)

Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van ahti op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek en data van Perined (2017).

Als we vervolgens in beeld brengen hoe geselecteerde risicofactoren (eenoudergezin, laag inkomen, mentale problematiek en chronische ziekten) clusteren, dan valt op dat bijna 20% van de kinderen in Amsterdam in een gezin woont met 2 of meer risicofactoren. Gelukkig groeit het grootste deel van de kinderen op in gezinnen waarin deze risicofactoren niet voorkomen. Echter, er zijn ook ongeveer 1200 kinderen waarin 3 risicofactoren samen voorkomen.

Clustering van risicofactoren voor kwetsbare gezinnen in Amsterdam, Amstelveen en Nederland in 2017 (%)

Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van ahti op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek en data van Perined (2017).

Gezinnen met risicofactoren voor kwetsbaarheid zijn niet gelijk verdeeld over de regio Amsterdam. Zo wonen eenoudergezinnen vooral in Amsterdam Zuidoost en kinderen in gezinnen met lage inkomens vooral buiten de ring.


Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van ahti op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek en data van Perined (2017).

Gebruik van kraamzorg

Daarnaast hebben we in dit regiobeeld gekeken naar het gebruik van kraamzorg in Amsterdam in 2017. Kraamzorg kan immers bijdragen aan een goede start voor het pasgeboren kind. Daarin viel op dat de meeste vrouwen in Amsterdam een vorm van kraamzorg ontvangen; de mate waarin ze kraamzorg afnemen verschilt echter met de landelijke cijfers. Zo zien we dat in Amsterdam 28% van de vrouwen die bevalt bij een zwangerschapsduur van 37 weken of meer ‘minimale kraamzorg’ gebruikt (gedefinieerd als ≤24 uur), tegenover 18% in Nederland. Ook hier zien we dat kraamzorggebruik niet gelijk verdeeld is over de stad. In wijken buiten de ring wordt veelal minder kraamzorg gebruikt dan binnen de ring.

Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van ahti op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek en data van Perined (2017).

Ook zien we verschillen in achtergrondkenmerken van gezinnen die relatief veel versus weinig ‘minimale kraamzorg’ afnemen. Gezinnen die vaak ‘minimale kraamzorg’ afnemen hebben doorgaans lage inkomens en ouder(s) met een migratieachtergrond. Daarentegen wordt er relatief weinig ‘minimale kraamzorg’ afgenomen door gezinnen in hogere inkomensgroepen en door ouders met een Nederlandse achtergrond.

Hoe kunnen we deze inzichten inzetten om ieder Amsterdams kind de best mogelijke start in het leven te geven? Hier denken we samen met de coalitie Gezonde en Kansrijke Start en partners over na. Ook brengen we samen in beeld hoeveel kinderen in Amsterdam een ‘kansarme start’ rond de geboorte hebben. Daarover vertellen we in een later stadium meer.

Heb je vragen over deze Juiste Zorg op de Juiste Plek voucher?

Neem dan contact op met Rosan van Zoest.

Categorieën: Health InsightsNieuws

Bericht delen