Juiste zorg op de juiste plek: kwetsbaarheid in de jonge jaren in beeld

Op 10-11-22 in het Parool en op nos.nl:
"Zwangere vrouwen met geldproblemen kiezen steeds vaker voor minder of geen kraamzorg omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen"
Ons werk samen met de coalitie Gezonde en Kansrijke Start Amsterdam wordt hierin genoemd.

Ahti heeft in kaart gebracht welke risicofactoren voor kwetsbaarheid we in 2017 zien in de gezinnen van kinderen in de leeftijd van nul tot en met twee jaar. Risicofactoren die we hierin hebben meegenomen zijn samenstelling van het gezin, inkomen van het huishouden, deelname aan wettelijke schuldhulpsanering, mentale problematiek en chronische ziekte bij de ouder(s). Hierin valt op dat in Amsterdam relatief veel eenoudergezinnen wonen, vergeleken met Nederland. Ook zien we in Amsterdam relatief veel gezinnen met lage inkomens.

We hebben in dit regiobeeld ook gekeken naar het gebruik van kraamzorg in Amsterdam in 2017. Kraamzorg kan immers bijdragen aan een goede start voor het pasgeboren kind. Daarin viel op dat de meeste vrouwen in Amsterdam een vorm van kraamzorg ontvangen; de mate waarin ze kraamzorg afnemen verschilt echter met de landelijke cijfers. Zo zien we dat in Amsterdam 28% van de vrouwen die bevalt bij een zwangerschapsduur van 37 weken of meer ‘minimale kraamzorg’ gebruikt (gedefinieerd als ≤24 uur), tegenover 18% in Nederland. Ook hier zien we dat kraamzorggebruik niet gelijk verdeeld is over de stad. In wijken buiten de ring wordt veelal minder kraamzorg gebruikt dan binnen de ring.

Lees hier meer.

Bericht delen