Op 23 mei aanstaande zijn er twee sprekers te gast bij ahti Connect – ‘Financiering in de zorg: Hoe maken we de zorg betaalbaar beter?’. Jan Willem Kuenen, Senior Advisor bij Boston Consulting Group (BCG) en Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategy & Business Development bij Zilveren Kruis. Vandaag vertellen we meer over het onderwerp waar Jan Willem Kuenen over zal spreken.

Van ‘Volume’ naar ‘Value’
Het geloof dat we een beweging moeten gaan maken van een zorgsystem gefocust op ‘Volume’, naar een zorgsysteem gefocust op ‘Value’ (de beste uitkomsten per uitgegeven Euro) wordt ondertussen steeds breder gedragen in Nederland. Echter, veel financieringsstromen stimuleren het tegenovergestelde: ze vergoeden nog steeds op basis van volume, en daarmee betalen ze dus meer als er meer wordt gedaan. Sterker nog, in sommige gevallen is het zelfs zo dat er meer wordt betaald als de kwaliteit lager is. Bijvoorbeeld als een heropname ook weer wordt vergoed. Meer heropnames leiden in dat geval tot meer inkomsten voor de zorgverlener. Sommige koplopers laten zich niet afschrikken en gaan toch de transitie naar ‘Value Based Healthcare’ aan, maar voor anderen zijn de bestaande financiële prikkels een te grote belemmering en een reden om nog niet te veranderen.

Om hier tegenwicht aan te bieden wordt er al lange tijd gesproken over ‘Value Based Payment Models’: op welke manier kan er voor geleverde ‘waarde’ betaald gaan worden, en kunnen alle zorgverleners gestimuleerd worden om waardegedreven te worden? Dat is nog geen eenvoudige opgave, aangezien het nieuwe vragen oproept m.b.t. de benodigde data en ook omdat een dergelijk systeem nieuwe perverse prikkels kan introduceren.

Jan Willen Kuenen zal spreken over nieuwe financieringsmodellen die hij ziet als het meest kansrijk, en zal dit toelichten o.b.v. voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Aanmelden
Wil je ook meepraten over dit onderwerp? Meld je dan aan via Eventbrite.

Jan Willem Kuenen – Boston Consulting Group (BCG)

Categorieën: Nieuws

Bericht delen