Ahti werkt samen met de Academische Werkplaats Kraamzorg Amsterdam aan een ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher. Doel van deze voucher is door middel van een regiobeeld kijken naar de mogelijkheden voor het verplaatsen van geboortezorg van tweede lijn (het ziekenhuis) naar de eerste lijn (kraamzorg). Als eerste stap moeten we dan weten of en hoeveel er rondom de geboorte gebruik gemaakt wordt van kraamzorg.

Allereerst hebben we een aantal kenmerken van de populatie bevallen vrouwen in beeld gebracht, waarbij we keken naar Amsterdam en Nederland.

Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van ahti op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek en data van Perined (2016).

Drie kenmerken vielen hier op, zoals te zien is in bovenstaande grafiek. Wat we o.a. zien is dat Amsterdamse vrouwen in 2016 op relatief latere leeftijd bevallen zijn. Ook bestaat de populatie in Amsterdam uit een grotere groep met lagere inkomens en hebben meer vrouwen een Westerse of niet-Westerse migratieachtergrond, vergeleken met Nederland.
Wat we verder zien als we inzoomen op het gebruik van kraamzorg in Amsterdam per wijk, is dat dit niet gelijk verdeeld is over Amsterdam. In vrijwel alle wijken in Amsterdam wordt bij 90% of meer van de bevallen vrouwen (AD/zwangerschapsduur ≥37 weken) kraamzorg gebruikt.

Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van ahti op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek en data van Perined (2016).
*1 Kraamzorggebruiker is gedefinieerd als meer dan €0 kraamzorgkosten in 2016.
AD = amenorroeduur

De hoeveelheid kraamzorg verschilt echter sterk per wijk. Zo zien we dat in Bijlmer Oost, Betondorp, Bijlmer Centrum en Holendrecht/ Reigersbos >50% van de bevallen vrouwen ‘minimale’ kraamzorg gebruikt (gedefinieerd als 24 uur of minder). Dit zien we ook terug in de relatief lage gemiddelde kraamzorgkosten in diezelfde wijken. De hoeveelheid gebruikte kraamzorg verschilt dus per wijk. De eigen bijdrage die aan kraamzorg gekoppeld is zou hierbij een rol kunnen spelen.

Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen van ahti op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek en data van Perined (2016).
1 Minimale kraamzorg is gedefinieerd als ≤24 uur kraamzorg (in kosten uitgedrukt als ≤ €1.181,97 = €41,66 (inschrijftarief) + €62,47 (intake tarief) + €44,91 * 24 (kraamzorgtarief per uur), conform de tarieven zoals gepubliceerd op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_5982_22/1/)
NB: Grijze gebieden, of NA, betekent dat hier minder dan 10 waarnemingen zijn geregistreerd.

Met deze basisinzichten zijn we verder gegaan met de analyses, waarin we kijken hoeveel kinderen er in aanmerking komen voor neonatale hypoglycemie screening (pasgeboren kinderen die gemonitord worden in verband met een verhoogd risico op een lage bloedsuiker). Maar daarover vertellen we in een later stadium meer! Heb je vragen over deze Juiste Zorg op de Juiste Plek voucher, neem dan contact op met Rosan van Zoest.

Categorieën: Nieuws

Bericht delen