Begin dit jaar heeft ahti een ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher toegewezen gekregen van ZonMW samen met de Werkgroep Academische Kraamzorg & Rebecca Painter. We hebben Rebecca gevraagd hoe zij de samenwerking in dit project heeft ervaren. Rebecca Painter is gynaecoloog bij het Amsterdam UMC.

Hoe is dit project tot stand gekomen?

Ik ben gynaecoloog bij het Amsterdam UMC en hou mij o.a. bezig met perinatologie. Daarbij zorg ik voor zwangere vrouwen met zwangerschapscomplicaties. Ik behandel bijvoorbeeld vaak vrouwen die zwanger zijn én diabetes hebben om problemen te behandelen die effect kunnen hebben op de zwangerschap en de baby.

Ik ben in contact gekomen met ahti door een praktisch probleem dat ontstond in de kliniek door een nieuwe richtlijn. We behandelden daar zwangere vrouwen die diabetes hebben. Hun baby’s hebben een groter risico op neonatale hypoglycemie, een lage bloedsuikerwaarde. Recent is er een nieuw protocol gepubliceerd vanuit de kindergeneeskunde die ingaat op wie er moet worden gescreend op neonatale hypoglycemie. Dit zie je namelijk vaak niet aan het kindje, dit kom je alleen te weten door lage bloedwaarden. Door deze nieuwe richtlijn is de groepen vrouwen die in aanmerking komt voor de screening aanzienlijk groter dan voorheen. Ook is de frequentie en de duur van het screenen aangepast. Door deze aangepaste richtlijn zouden vrouwen langer in het ziekenhuis moeten blijven om de screening te doen. En dit heeft weer tot gevolg dat een kraamafdeling langer vol is – met de daarbij behorende capaciteitsproblemen waardoor er minder gauw plek is voor vrouwen die op het punt staan te bevallen.

Probleemstelling: moet de neonatale hypoglycemie screening in het ziekenhuis plaatsvinden?

Een van mijn vragen was daarom of deze screening wel in het ziekenhuis moet plaatsvinden, of dat er een rol is voor transmurale zorg. Daarvoor was het nodig om uit te zoeken wat de grootte van het probleem is. Waar speelt dit zich af, wat zijn de risicofactoren en hoeveel geld is ervoor nodig om dit uit te voeren? In een volgende stap zouden we dan kunnen kijken wat we kunnen doen om deze zorg te verplaatsen door uit te zoeken voor welke groepen dit van toepassing is en of we dit met een pilot kunnen testen. Zo kwam het idee om een ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher aan te vragen.

Vervolgens kwam ik met ahti in contact. Ik kende ahti zelf niet, maar werd op de kennis en diensten van ahti gewezen door collega’s van de Werkgroep Academische Kraamzorg. We zijn samen aan de slag gegaan om een aanvraag voor een ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voucher in te dienen en toen deze werd gehonoreerd gingen we aan de slag.

Samenwerking: helder rapport en visualisatie

De samenwerking was heel prettig. Ik werkte samen met Rosan van Zoest, die allereerst heel helder uit alle betrokken professionals haalde wat de onderzoeksvraag was en wat we wel (en niet) met de beschikbare databases konden doen. Toen dit helder was, zijn we aan de slag gegaan met de analyses, de antwoorden op onze vragen en mogelijke scenario’s die we kunnen volgen. Dit is in een heel helder rapport opgeschreven en gevisualiseerd. Vooral dat laatste heeft mij erg geholpen, omdat de heldere plaatjes heel waardevol zijn voor neerzetten van het verhaal voor anderen. Ik kan mijn collega’s veel beter informeren en vragen mee te werken met mooie visualisaties dan alleen met cijfers en een lang rapport.

Concrete kosten en voorbereiding op pilotproject

Het was ook nuttig dat we concreet konden zien welk bedrag we op jaarbasis kwijt zouden zijn voor de screenings. Ook al is het een schatting, geeft dit wel weer dat de kosten in het ziekenhuis heel hoog zouden zijn. Zo vormt dit een sterk verhaal om deze zorg te verplaatsen. We zijn dan nu ook bezig om met partners in de regio een pilot te bedenken om deze screenings te gaan verplaatsen. Als dit slaagt, denk ik dat we dit in de toekomst nog breder kunnen uitzetten. Mits alles veilig verloopt in het pilotproject uiteraard. Met als stip op de horizon dat vrouwen in de toekomst zelf kunnen kiezen waar zij de screening kunnen laten plaatsvinden, binnen de muren van het ziekenhuis of daarbuiten. Zoals de bedoeling van deze voucher ook treffend stelt, de juiste zorg op de juiste plek.

Prettige en vlotte samenwerking

Ik vond het werken met ahti zeker van toegevoegde waarde. Zelf had ik dit niet kunnen doen. Ik heb sowieso geen toegang tot de CBS databases en ook geen vaardigheden om dergelijke analyses te doen. Ahti heeft het overzicht van de verschillende databronnen die er zijn en kennis wat je daarmee kunt doen. Ook ben ik heel blij met het heldere rapport met mooie visualisaties. Je krijgt geen stoffig rapport, maar je kunt mooi op een paar slides de analyses laten zien aan je collega’s.

De samenwerking ging heel prettig én snel. We hebben in een behoorlijk tempo de voucherexercitie doorlopen, dus daar was ik heel blij mee. Ik denk dat wel meer onderzoekers baat zouden kunnen hebben om over verschillende topics dergelijke analyses te laten uitvoeren.

Interesse om ook een dergelijk traject met ahti vorm te geven?

Neem contact op met Rosan van Zoest om de mogelijkheden te bespreken.

Bericht delen